Groene ruimte en sociaal- en zorgbeleid

01 Mei 2020

Groene ruimte en sociaal- en zorgbeleid

foto: de dreven in Reesinghe   De onderstaande tekst is als perstekst verstuurd op datum van de online gemeenteraad van 29 april 2020. Onze mandatarissen Stefaan en Dino stelden vragen aan het bestuur om de groene ruimte te bewaren en uit te breiden in Maldegem, en om het zorg- en sociaal beleid centraal te stellen.    

Twee uitdagingen worden pijnlijk duidelijk door de coronacrisis: nood aan groene ruimtes en een verankerd zorg- en sociaal beleid.

 

Je zult ons weinig oppositie horen voeren rond de aanpak van het bestuur van de coronacrisis. Het bestuur nam op korte tijd heel goede initiatieven om de problemen aan te pakken. We denken hierbij aan de telefonische contacten met de senioren en de samenwerking met de scholen om de kwetsbare gezinnen op te sporen om hen van speelgoed en laptop te voorzien.

 

Twee uitdagingen voor onze toekomst worden pijnlijk duidelijk gemaakt door de coronacrisis:

  1. Maldegem moet haar groene open ruimtes bewaren en uitbreiden.
  2. Maldegem moet sociale maatregelen en zorg voor kwetsbaren centraal stellen in haar beleid.

 

Deze uitdagingen zijn niet nieuw. Wij leggen ze al vele jaren op tafel. Ze worden nu door deze crisis nog meer in de verf gezet.

 

 

Maldegem moet haar groene open ruimtes bewaren en uitbreiden.

 

De groene open ruimte in Maldegem staat onder druk. Concrete voorbeelden zijn de woonuitbreidingsgebieden Reesinghe en Adegem-Dorp. Maldegemnaren (her)ontdekken vandaag de lokale open ruimtes.  Bij velen ontstaat een voortschrijdend inzicht over het grote belang van het hebben, beschermen en uitbreiden van die schaarse open ruimtes. Ze geven mensen rust, stilte en een goed gevoel in het algemeen. Joggers, wandelaars en fietsers komen in de mooie dreven van Reesinghe energie tanken om deze lock-down periode fysiek en mentaal zo fit als mogelijk door te komen. Die groene eilanden zijn zeer belangrijk voor onze gemeente.

 

Wij vragen dan ook aan het bestuur om deze open ruimtes blijvend te vrijwaren als landbouw- en natuurgebied. En niet - zoals nu de plannen zijn - in handen te geven van betonboeren en grondspeculanten.

 

Maldegem moet sociale maatregelen en zorg voor kwetsbaren centraal stellen in haar beleid.

 

Wij zijn blij met de sociale initiatieven van het bestuur n.a.v. de coronacrisis. Maar wij willen dat sociale maatregelen en zorgmaatregelen structureel in het beleid worden verankerd.

De coronacrisis toont ons dat een kwaliteitsvolle zorgverlening enorm waardevol is. De inzet van de vele Maldegemse zorgverleners getuigt hiervan. Ook het Zorgbedrijf Meetjesland neemt hierin haar taak volwaardig op. De steun van de bevolking voor de zorgsector is algemeen en groot.

Deze crisis zal de vraag naar OCMW steun doen toenemen, maar niet iedereen zal de stap naar het OCMW zetten. In het OCMW wordt gewerkt met “het referentiebudget”. Zo kun je meten of iemand (tijdelijk) in een armoedesituatie vertoeft. Wij vragen om het gebruik van dit instrument uit te breiden naar meer Maldegemnaren, in de strijd tegen armoede.

We hebben geluk dat het gevreesde virus in de woonzorgcentra in Maldegem tot op heden minder verspreid is als in sommige andere centra in Vlaanderen. De ernst waarmee het toeslaat en onze ouderen doodt in een aantal rusthuizen, sterkt ons in de overtuiging dat een andere inrichting van de zorg nodig is. Wij willen ambitieuze plannen voor woonzorgzones, waarin iedereen, ook ouderen en zorgbehoevenden, zolang mogelijk thuis kan blijven wonen, met een zorgknooppunt waar bewoners terecht kunnen. Toegankelijke zorg, maar ook toegankelijke straten en pleinen, toegankelijke woningen en voorzieningen. Wij willen bovendien geen besparingen in het Warmhof (Zorgbedrijf Meetjesland).

 

In de strijd voor de meest kwetsbaren, voor zorgbehoevenden, eenzamen en mensen in armoede, kan een lokaal bestuur veel betekenen. Wij vragen dat het gemeentebestuur vol inzet op de uitbouw van woonzorgzones en dat het meer investeert in het Zorgbedrijf. Wij vragen dat het bestuur de sociale maatregelen en zorg voor kwetsbaren die ze nu in de coronacrisis inzet, ook in haar toekomstplannen voor Maldegem centraal plaatst.