Veel méér dan 6.5 ha Reesinghegebied bedreigd voor woonbebouwing!

01 September 2020

Veel méér dan 6.5 ha Reesinghegebied bedreigd voor woonbebouwing!

Foto: de foto van het project werd geselecteerd uit het dossier voor ontheffing van MER, titelpagina. Toevoegingen van Groen Maldegem: foto werd 90° naar rechts gedraaid, kleurtoon werd verdonkerd, blauwe stippen 1 tot 4 en blauwe pijlen werden aangebracht om te verwijzen naar onze opmerkingen hieronder, ‘niet overgedragen’ werd toegevoegd binnen een blauw kader bij blauwe stip 1.  

Een attente volger wees er ons begin juli op dat de projectontwikkelaars van de verkaveling in Reesinghe bij de dienst MER van Omgeving Vlaanderen een dossier indienden voor ontheffing van de opmaak van een Milieu Effecten Rapport. Daaruit konden we veel leren over het geplande project. Vooral slecht nieuws eigenlijk, mocht dit project ooit gerealiseerd worden tenminste.

Voor dit volledige document, gebruik de link: https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg5964.pdf

 

Het goede nieuws:

De projectontwikkelaar wordt door Omgeving Vlaanderen wel degelijk verplicht om een milieu-effecten-rapport op te maken voor zijn project. De ontheffing ervan wordt dus niet aanvaard.

 

Het kwalijke nieuws:

 

  1. Opvallend is dat een deel van het woonuitbreidingsgebied (in het blauwe kader) niet aan de gemeente overgedragen wordt!!! Meer bepaald blijft het deel boven - ten noorden van de Kapellestraat - in de hoek met de Koning Albertlaan, in het bezit van de projectontwikkelaars. Dat betekent dat na verloop van tijd ook dit gebied nog kan verkaveld worden?!
  2. Er wordt een noodontsluiting van de verkavelingsweg voorzien naar de Kapellestraat! Deze wordt voorzien voor het geval er wegenwerken zijn aan de hoofdontsluiting. Nu nog een dreef, straks een verharde weg?!
  3. De beschermde Kasteeldreef wordt niet gerespecteerd: van aan de Brugse Steenweg loopt de hoofdontsluiting vlak naast de dreef, verderop staan tal van tuinhuizen ingepland net naast de dreef. Beschermde dreef?!
  4. Er worden 33 eengezinswoningen gepland en 8 appartementsgebouwen voor 105 wooneenheden en voor een totaal van 273 parkeerplaatsen.

 

 

Opgeven staat evenwel niet in ons woordenboek, ondanks al deze lelijke plannen. Half september willen we starten met een flyer-actie, deur aan deur. Wij zullen hiervoor oproepen om deel te nemen. Wij houden u alvast verder op de hoogte!