Wijzeraad betekent wellicht het einde van de adviesraden

01 Juni 2020

Wijzeraad betekent wellicht het einde van de adviesraden

foto: Je bent een Topmaldegemnaar, als je zwijgt!    

 

Groen Maldegem kan zich geenszins akkoord verklaren met de reorganisatie van de adviesraden en het reglement over de nieuwe Wijzeraad. De uitwerking daarvan werkt al 2 jaar verlammend op de adviesraden en haar vele vrijwilligers. De adviesraden hebben unaniem een negatief advies uitgebracht over dit nieuwe en bijkomende adviesorgaan. Maar dat werd door het bestuur volledig naast zich neer gelegd.

Het nieuwe reglement kan leiden tot politisering. Bepaalde raden worden ontbonden of zijn ondervertegenwoordigd. Bovendien worden de werkingsmiddelen van de bestaande adviesraden zeer sterk verminderd.

De toekomst van de verschillende raden is dus onzeker en ziet er alvast niet goed uit. 

 

 

Dat er door het College nu reeds een nieuwe naam gekozen wordt voor de nieuw op te richten “Wijzeraad”, (aangekondigd in januari als participatieraad) is tekenend voor het in het rond schieten van ondoordachte en niet gedragen besluiten wat betreft de adviesraden.

De hele oefening werkte tot nu toe enkel verlammend voor alle raden, die het allemaal maar moeten ondergaan. Hun werking werd door het bestuur stilgelegd en ze werden enkel naar advies gevraagd nadat het college eigengereid een voorstel uitwerkte. We zijn ondertussen bijna 2 jaar verloren…

 

In het reglement geagendeerd op de GR van 29 mei, kunnen wij ons niet vinden. De talrijke Maldegemseverenigingen worden hier jammer genoeg buiten spel gezet. Immers in art 4 staat dat de leden van die nieuwe Wijzeraad zelfs “geen lid hoeven te zijn van een adviesraad”. Wij vrezen dat dit zal leiden tot politisering van de Wijzeraad. Adviesraden zijn voor ons bij uitstek een bredere vertegenwoordiging van een mening of standpunt dan dat van een individu, en hebben dus een groter democratisch gehalte.

 

De gevolgen van deze reorganisatie zijn ondermeer dat de sociale raad ontbonden wordt en dat armoedeverenigingen geen vertegenwoordiging krijgen in de nieuwe Wijzeraad. Milieu, senioren, landbouw en de sociale verenigingen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de nieuwe Wijzeraad. Kortom met Groen vinden we dat het bestuur zich niet houdt aan zijn beloftes om een sterk sociaal bestuur te zijn, dat de armoede wil aanpakken.

 

In de gemeenteraad zei de burgemeester nog over die nieuwe Wijzeraad: “Dat heeft uiteindelijk het voordeel dat wij naar de gemeenteraad komen met één advies dat een meerderheid haalt”. Dit in contrast met de vele adviezen van de raden die niet noodzakelijk in dezelfde lijn lagen voordien. Wij vinden dat de democratie hier wordt geofferd aan het efficiëntieverhaal van de burgemeester. En natuurlijk loert politisering om de hoek, niet alleen omdat gelijk wie in de Wijzeraad kan zetelen, maar ook omdat de Wijzeraad onder rechtstreekse druk van de besturende meerderheid wordt geplaatst.

 

Ook de werkingsmiddelen van elke adviesraad worden teruggebracht naar slechts €200. Iedereen die een beetje in het verenigingsleven actief is, en dat zijn er ge-luk-kig véél, weet dat dit een aalmoes is.

 

ALLE bestaande adviesraden gaven ook een unaniem negatief advies i.v.m. de oprichting van weeral een extra niveau om adviezen te formuleren. Als je zo’n signaal krijgt, dan moet de lamp toch beginnen branden of de bel gaan rinkelen? Hier werd dus alvast een eerste en unaniem advies gewoon naast zich neergelegd en straal genegeerd.

Door op zo’n manier te werken (om niet te zeggen door de strot te duwen…) vragen sommige leden zich luidop af of het nog wel zin heeft? Bij een aantal mensen die reeds jarenlang vrijwillig een engagement als bestuurslid of lid waarnemen is moeheid en demotivatie een feit. Ze voelen zich gepasseerd…

 

De nieuwe Wijzeraad start dus onder donkere wolken en zal meer input vergen dan resultaten opleveren.

 

Ware het niet veel eenvoudiger geweest het bestaande “koepeloverleg” van de adviesraden samen te roepen als dit nodig bleek, ipv de facto een stilstand van 2 jaar waar de raden nu mee geconfronteerd zijn? En de verschillende raden naar waarde te schatten en respect te betonen?

 

Net als de gemeenteraadsleden van de oppositie, wordt de verenigingen nu dus het zwijgen opgelegd.