Zes hectare open ruimte verdwijnt in Reesinghe

08 Juli 2020

Zes hectare open ruimte verdwijnt in Reesinghe

Zes hectare open ruimte in het Reesinghegebied wordt opgeofferd aan bebouwing door grondspeculanten.   Groen Maldegem stelt zich vragen bij het 7de werk van het gemeentebestuur: Reesinghe. Het bestuur zwijgt in haar persbericht in alle talen over de bebouwing van 6 hectare op de landbouwgronden achter de oude Rijkswachtkazerne en net naast de beschermde erfgoeddreef (zie kaart wug 1). De open ruimte wordt dus niet dubbel zo groot, ze verkleint met 6 hectare! De open ruimte waarvan het bestuur zegt dat ze die bij creëert, wel daar kan elke Maldegemnaar nu al doorheen wandelen! Het bestuur neemt  de Maldegemnaar dus opnieuw beet, terwijl het zelf een sjoemelakkoord sluit met de rijke grondspeculanten.   Ons Groenvoorstel is duidelijk. Zet al het huidige woonuitbreidingsgebied (wug), dat voor Maldegem totaal overtollig is, om in landbouw- en natuurgebied dat voor Maldegem broodnodig is, zodat er nooit meer kan op gebouwd worden. De procedure die wij daarvoor eerder opstartten en die al 18.000 euro kostte, werd door het nieuwe bestuur stop gezet.   Het 7de werk van het bestuur, Reesinghe verdubbelen, is een doorzichtig, plastiek ballonnetje. De open ruimte wordt niet dubbel zo groot, ze verkleint met 6 hectare! Rijke grondspeculanten zullen 6 hectare bebouwen in het Reesinghegebied.    Het bestuur krijgt bovendien van Vlaanderen 4.342.000 euro om voor open ruimte te zorgen. Daarmee kan het bestuur de Reesinghegrond kopen, zonder dat er huizen in dit mooie gebied komen.   Het 7de werk van het gemeentebestuur is van doorzichtig plastiek. We zien het niet goed wat ze bedoelen. Doorprikken we het ballonnetje of geeft het bestuur antwoord op onderstaande vragen? Wij berekenden alvast de oppervlaktes van het huidige gebied (zie kaart).   Waar liggen de 17 hectare bos die vandaag volgens het bestuur ‘Reesinghebos’ uitmaken en van hoeveel hectare kan de Maldegemnaar vandaag vrij genieten? Welke gronden gaat het Maldegems bestuur verwerven om bijkomend 17 ha bos aan te planten en met welke middelen gaat dat bestuur die gronden aankopen en bebossen? Als het om woonuitbreidingsgebied gaat, waarom zou het bestuur gronden verwerven als je het als overheid kunt omzetten naar de functie die je er wil hebben? De dreven zijn nu reeds openbaar wandelgebied. Als het bestuur 6 hectare landbouwgrond wil laten bebouwen, is het niet zo dat dit bestuur geen enkele vierkante meter landbouwgrond wou laten verloren gaan? Of bestaat er een gulle wug-schenker en zo ja, waarom is die schenker zo gul? Heeft dat iets met het bebouwen van de 6,5 hectare van wug 1 te maken? En heet zoiets dan koehandel? Om ‘Reesinghebos’ dichter bij het Sint-Annapark te brengen, zoals men in het bericht stelt, moet er in woonzone afgebroken worden om te bebossen. Is dat werkelijk het plan?   Pas als het bestuur op al deze vragen een éénduidig antwoord geeft, zullen we weten wat men voorstelt. Zo lang blijft hun bericht een doorzichtig, plastiek ballonnetje.   Als er 34 ha openbaar bos in die omgeving komt, is Groen uiteraard voorstander behalve als daardoor grond, die vandaag bebost is of beboerd wordt, verloren moet gaan aan bebouwing.