100% hernieuwbare energie in 2050

25 Mei 2023

100% hernieuwbare energie in 2050

Schepen Stefaan Standaert ondertekent het ambitiekader voor 100% hernieuwbare energie tegen 2050

De provincieraad keurde op 24 mei het ambitiekader regio Gent goed voor de omschakeling naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050. De provincie wil in het kader van de klimaatproblematiek, samen met de gemeenten van de regio en de intercommunale Veneco, alle kansen grijpen om wind-, zonne- en biomassa-energie te ontwikkelen. 

Maldegems schepen Stefaan Standaert ondertekende het ambitiekader voor gemeente Maldegem (foto). Groen provincieraadslid Erwin Goethals was namens de provincieraad aanwezig op de ondertekening van dit ambitiekader in de Huysmanhoeve in Eeklo. 

Stefaan benadrukte voor de aanwezige schepenen en burgemeesters van de meeste gemeenten en ten aanzien van de mandatarissen en ambtenaren van provincie en Veneco dat Maldegem al zwaar heeft ingezet op windenergie. Het draagvlak voor nog méér windenergie moet er voor Stefaan uit bestaan om in coöperatieve vorm te werken zodanig dat een eventuele nieuwe windturbine eigendom wordt van de burgers van de gemeente. Zo krijgen die niet alleen de lasten maar ook de lusten onder de vorm van goedkopere elektriciteit én eventuele dividenden op aandelen die ze in bezit krijgen. 

AVS was van de partij en maakte dit artikel en verslag.

Bekijk dit filmpje van de provincie of lees het persbericht.