Reservatiestrook Schipdonkkanaal definitief vrijgegeven

27 December 2023

Reservatiestrook Schipdonkkanaal definitief vrijgegeven

Dankzij het jarenlange verzet van de actiecomités - daarin gesteund door de consequente politieke druk van Groen - wordt de reservatiestrook eindelijk geschrapt!

Eindelijk! Reeds van bij het ontstaan van Agalev in 1987 - nu Groen-Maldegem - zijn we mee de voortrekker hiervan!

In elk verkiezingsprogramma van de afgelopen tientallen jaren kwam Groen op tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal met intekening van reservatiestroken. Dat was immers ten koste van het historisch waardevol landschap, de open ruimte, het toerisme, de natuur en de landbouw. Wie langs het kanaal woont, kon enkel instandhoudingswerken uitvoeren aan zijn woning en zij die ten noorden van het kanaal wonen, werden nog meer geïsoleerd.

Begin 2022 vroeg Groen parlementslid Mieke Schauvliege het planproces voor de schrapping van de reservatiestrook te starten. Deze vraag werd herhaald door de betrokken gemeentebesturen - o.a. Maldegem - in april 2022. Op 20 december 2022 besliste de Vlaamse Regering dit te doen, waarmee de verbreding van het kanaal nu definitief van de baan is.

Wat nu met de reservatiestrook?

De betrokken gemeenten kunnen hun advies geven. Groen Maldegem pleit voor een invulling van de stroken volgens het huidig gebruik: woon- of landbouwgebied. De omgeving van Paddepoelebos en de kanaaloevers blijven voor ons natuurgebied.