Actie Red Reesinghe

foto: 6 hectare in Reesinghe werden bedreigd door bouwplannen, bedankt-banner voor de 3000 Maldegemnaars die een bezwaarschrift indienden tegen het bouwproject

 


Volg het nieuws en de acties van de burgervereniging en VZW Red Reesinghe op de website: redreesinghe.be

 


 

Groen Maldegem sluit 2021 af met succes: Reesinghe gered!

 

Hier vind je een infografiek van alle acties van Groen Maldegem om Reesinghe als landbouw- en natuurgebied te behouden. 

Op de gemeenteraad van 16 december 2021 lag een belangrijke stemming voor: het burgervoorstel van de burgerbeweging Red Reesinghe werd gestemd om het Reesinghegebied te behouden.  Het voorstel haalde het nipt en werd dus goedgekeurd. Concreet betekent dit dat het college van burgemeester en schepenen de opdracht krijgt om een ruimtelijk planproces op te starten om het Reesinghebos definitief als openruimte gebied te vrijwaren.

Een kort verslag lees je hier op de website van burgerbeweging Red Reesinghe. Onze Groen Maldegem perstekst vind je hier

 

Voor acties en berichten van Groen Maldegem voor actie Reesinghe klik je door naar onze blog

 

 

Van politieke oppositie tot een echte burgerbeweging

 

Groen Maldegem strijdt al meer dan 20 jaar om het Reesinghegebied te behouden als landbouwgebied met waardevolle natuurelementen. Onderaan deze pagina vind je een beknopt lijstje van de acties, tussenkomsten en andere mijlpalen in onze strijd voor Reesinghe.

 

In het voorjaar van 2020 ontdekte Groen Maldegem dat het huidige bestuur een juridisch advies opvroeg om in samenwerking met betonboeren en grondspeculanten maar liefst 6 hectare van het Reesinghegebied te kunnen bebouwen. Hierop startten we met informatiecampagnes en acties voor de Maldegemnaars, zoals onze online petitie Red Reesinghe, een Facebookpagina en Facebookgroep en een campagne met spandoeken, flyers en affiches.

 

Ondanks corona hadden die acties veel succes. Maar van in het begin wilden wij deze acties omvormen tot een echte burgerbeweging. Als we echt wilden wegen op dit bestuur dat zowat alle regels aan zijn laars lapt, dan zou het niet alleen van Groen moeten komen, maar van de Maldegemnaars zelf. Die burgerbeweging was eigenlijk al in de kiem aanwezig in 2020 maar pas toen er een concrete vergunningsaanvraag werd ingediend voor bebouwing in Reesinghe verenigden de betrokken burgers zich actief tegen die plannen. Alle zeilen werden bijgezet, de vereniging Red Reesinghe bouwde haar eerste grote campagne uit. Meer dan 3.000 bezwaarschriften tegen het bouwproject werden ingediend bij de gemeente. De VZW Red Reesinghe werd opgericht.

 

Dankzij mooie acties waar ook Groen zijn steentje toe bijdroeg en dankzij heel veel steun van de bevolking, plaatste de burgerbeweging het behoud van Reesinghe in het centrum van de belangstelling en van de politiek in Maldegem. Het hoogtepunt kwam er op de gemeenteraad van 16 december, waar met een nipte meerderheid het burgervoorstel werd goedgekeurd tegen de wil van het bestuur in. Of hoe David wél tegen Goliath kan winnen. Of hoe burgers wel degelijk het verschil kunnen maken.

 

 


Groen Maldegem zal alles ondernemen om dit unieke, rustgevende gebied te beschermen.

Beste Maldegemnaar, onderneem zelf ook actie!

 

Teken de petitie: https://www.petities.com/redreesinghe

Volg de Facebookpagina Red Reesinghe

Volg het nieuws en de verdere acties van de burgervereniging en VZW Red Reesinghe op de website redreesinghe.be

Word lid van de Facebookgroep Vrienden van Reesinghe

Op deze groep is het aan de groepsleden, aan jou dus. Om te vertellen waarom je dit gebied zo belangrijk vindt. Om een herinnering te delen. Om een mooie foto te posten van een recente wandeling. Of misschien heb je nog een oude foto van Reesinghe, een foto van jaren geleden. Deel ze. Want: sharing is caring.  

foto: Reesinghe mozaïeklandschap van landbouw en natuur

 

Oppositie voeren blijft nodig en nuttig

 

Reesinghe bewees opnieuw dat oppositie voeren nodig en ook nuttig is. Zonder de oppositie van Groen Maldegem zou de Maldegemnaar over Reesinghe minder goed geïnformeerd geweest zijn en was er misschien wél een vergund bouwproject gekomen. Wij zijn dan ook uitermate trots dat we mee aan de wieg staan van het succes van de burgerbeweging Red Reesinghe en dat we voor de Maldegemnaars in 2021 het verschil hebben kunnen maken.

 

20 jaar actie voor Reesinghe!

 

Samen met omwonenden en sympathisanten ijvert Groen Maldegem al meer dan 20 jaar (!) om dit waardevolle groene gebied definitief om te zetten in gemengd landbouw- en natuurgebied. Meerdere petities en acties werden al op poten gezet in die vele jaren. 

 

Hier vind je een chronologisch overzicht van de strijd van Groen Maldegem voor het behoud van Reesinghe als mozaïeklandschap van landbouw, dreven, natuur en bosjes. Het is zeker niet volledig, maar bevat een aantal belangrijke mijlpalen en ankerpunten. 

 

April 1999 Eerste tussenkomst van Agalev in de gemeenteraad voor het schrappen van 30 ha. woonuitbreidingsgebied Reesinghe.
November 1999 Het college van burgemeester en schepenen weigert de verkavelingsvergunning aan Rotsart na 80 bezwaarschriften waarbij dat van Agalev.
April 2003 De petitieactie voor de schrapping van woonuitbreidingsgebied Reesinghe levert 1600 handtekeningen op.
April 2006 616 opgehaalde officiële suggestiebrieven voor Reesinghe voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden overhandigd.
2000, 2006, 2012 De vraag tot omzetting van het woonuitbreidingsgebied Reesinghe staat centraal in opeenvolgende lokale Groene verkiezingsprogramma's en -campagnes.
2012 Groen onderhandelt in het bestuursakkoord voor de legislatuur 2013 - 2018 een opening om het woonuitbreidingsgebied Reesinghe omgezet te krijgen.
2013 Het college van burgemeester en schepenen - waar Groen mee in het bestuur zit - beslist om aan Vlaanderen de onmiddellijke uitvoering te vragen van de Vlaamse ruimtelijke prioritaire actie 46: de omzetting van Reesinghe via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
2014 Na een positief antwoord van de Vlaamse administratie start het overleg hierover.
2015 De omzetting van Reesinghe wordt door de minister van ruimtelijke ordening niet opgenomen in de opmaak van het beleidsplan ruimte Vlaanderen.
2016 Het college van burgemeester en schepenen - waar Groen mee in het bestuur zit - beslist om vanuit de eigen diensten zelf een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Reesinghe te maken. 
2017 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een studiebureau aan te stellen om de procedure voor omzetting sneller te kunnen laten verlopen. 
2018

Studiebureau Veneco organiseert - conform de procedure voor het RUP - een participatiemoment en legt een scopingsnota voor: https://www.maldegem.be/scopingnota-rup-woonuitbreidingsgebieden.

Februari 2019 Het college van burgemeester en schepenen - sinds 1 januari zonder Groen - zet de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herbestemming van woonuitbreidingsgebieden stop.
2020 Groen Maldegem ontdekt dat het college een juridisch advies opvroeg om 6 hectare in Reesinghe te kunnen bebouwen.
April en oktober 2020 Projectontwikkelaars dienen twee maal een aanvraag in bij dienst MER, die allebei negatief geadviseerd worden. De gemeente Maldegem adviseert wel positief. De burgemeester verklaart zich uitgesproken positief over bebouwing in Reesinghe. 
Juni 2020 Groen Maldegem lanceert een online petitie https://www.petities.com/redreesinghe, start een Facebook pagina en een Facebook groep.
Juli 2020 Groen Maldegem geeft een persconferentie in het Reesinghegebied en kondigt acties aan. Diezelfde avond antwoordt de gemeente met een persbericht dat het Reesinghebos dubbel zo groot wordt. 
Augustus 2020 Groen Maldegem dient klacht in bij de toezichthoudende overheid over de misleidende communicatie en de schending van openbaarheid van bestuur - er blijken geen officiële documenten te bestaan omtrent dit dossier. De toezichthoudende overheid volgt deze klacht niet.
September 2020 Groen Maldegem start een campagne met spandoeken, flyers en raamaffiches.
Voorjaar 2021 Groen Maldegem neemt het initiatief om de actie Red Reesinghe uit te breiden met andere partijen, verenigingen en inwoners van Maldegem tot een burgervereniging Red Reesinghe.
Augustus 2021 De projectontwikkelaars dienen een aanvraag in voor omgevingsvergunning voor een bouwproject in Reesinghe. De vereniging Red Reesinghe haalt 3000 bezwaarschriften op tegen deze omgevingsvergunningsaanvraag. De VZW Red Reesinghe wordt opgericht.
November 2021 De projectontwikkelaars trekken - via een open brief aan de Maldegemnaars - de omgevingsvergunningsaanvraag in omwille van de vele bezwaarschriften. De vereniging Red Reesinghe haalt met een korte actie 950 handtekeningen op voor een burgervoorstel om Reesinghe te herbestemmen - om een burgervoorstel op de gemeenteraad te brengen, zijn 300 handtekeningen voldoende. De website redreesinghe.be wordt opgestart.
December 2021  De vereniging Red Reesinghe legt haar burgervoorstel ter stemming voor aan de gemeenteraad van 16 december. Het burgervoorstel wordt nipt goedgekeurd, met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om een ruimtelijk planproces op te starten om het Reesinghegebied definitief als openruimte gebied te vrijwaren.

 

foto: in het rode kader ligt het woonuitbreidingsgebied Reesinghe

 

Waarom Reesinghe moet behouden blijven

 

Het gebied ten westen en noordwesten van Reesinghe in Maldegem (in het rode kader) is vandaag een mozaïek van landbouwgronden en waardevolle natuurelementen zoals dreven met beuken. Delen van dit gebied staat ingekleurd op de Vlaamse biologische waarderingskaart als biologisch waardevol. Maar juridisch is het nog steeds een woonuitbreidingsgebied.

 

Maldegem scoort slecht in Vlaanderen als het op behoud van open ruimte aankomt. Een uitdaging uit de omgevingsanalyse bij het meerjarenplan is dan ook om overtollige woonuitbreidingsgebieden tot bouwvrij agrarisch gebied om te zetten. Reesinghe is daar bij uitstek een zeer waardevol gebied van. Maldegem beschikt over meer dan voldoende woningruimte zodat het dit woonuitbreidingsgebied niet moet aansnijden.

 

Droogte is overal in Vlaanderen en zeker de laatste jaren een groot probleem aan het worden. Een betonstop is een van de maatregelen die al genomen is in Vlaanderen, zodat water in natuurlijke bodems kan dringen. Het is dan ook maar normaal dat ook in Maldegem een betonstop wordt nageleefd.

 

De dreven, bosjes en akkers bij Reesinghe zijn een bijzonder aangename en mooie omgeving en zorgen er mee voor dat Maldegem een landelijke gemeente blijft. Je kunt er heerlijk wandelen, joggen, de hond uitlaten, … In de corona-crisisperiode merkten we dat vele Maldegemnaars deze groene long van Maldegem (her)ontdekten.

 

foto: sfeerfoto van de dreven van Reesinghe