Actie Red Reesinghe

foto: maar liefst 6 hectare in Reesinghe zijn bedreigd door bouwplannen

 


Voor het laatste nieuws over onze acties en de stand van zaken van Reesinghe klik je door naar onze blog


 

Reesinghegebied bedreigd door bouwplannen

Groen Maldegem ontdekte dat het huidige bestuur een juridisch advies opvroeg om in samenwerking met de betonboeren en grondspeculanten maar liefst 6 hectare van het Reesinghegebied te kunnen verkavelen! 

Scroll verder naar een kort overzicht van wat er in 2020 gebeurde betreffende dossier Reesinghe.

 

Petitie Red Reesinghe

Lees en teken onze petitie. Wij willen met deze petitie het bestuur overtuigen dat Reesinghe als feitelijk landbouwgebied moet bewaard worden en dat de Maldegemnaars er geen verkavelingen willen. Wij willen het gebied definitief behouden zoals het is: prachtige dreven, mooie uitzichten, inspirerende mozaïeken van landbouw en natuur.

Lees onze petitie, onderteken ze hier: https://www.petities.com/redreesinghe. Deel ze op sociale media en andere kanalen.

 

Volg onze actie op Facebook

Op de Facebookpagina Red Reesinghe geven we verslag van onze acties en van het nieuws over Reesinghe. Vind onze pagina leuk, volg ze en deel ze. 

Aan deze Facebookpagina hebben we ook een Facebookgroep gekoppeld Vrienden van Reesinghe. Word lid van onze groep.

Op deze groep is het aan de groepsleden, aan jou dus. Om te vertellen waarom je dit gebied zo belangrijk vindt. Om een herinnering te delen. Om een mooie foto te posten van een recente wandeling. Of misschien heb je nog een oude foto van Reesinghe, een foto van jaren geleden. Deel ze. Want: sharing is caring. 

 

 


Groen Maldegem zal alles ondernemen om dit unieke, rustgevende gebied te beschermen.

Beste Maldegemnaar, onderneem zelf ook actie!

 

Teken onze petitie: https://www.petities.com/redreesinghe

Volg onze Facebookpagina Red Reesinghe

Word lid van onze Facebookgroep Vrienden van Reesinghe


 

 

foto: Reesinghe mozaïeklandschap van landbouw en natuur

 

20 jaar actie voor Reesinghe!

Samen met omwonenden en sympathisanten ijvert Groen Maldegem al meer dan 20 jaar (!) om dit waardevolle groene gebied definitief om te zetten in gemengd landbouw- en natuurgebied. Meerdere petities en acties werden al op poten gezet in die vele jaren. En het was ei zo na gelukt. In het vorige bestuur was er een akkoord en liep er een procedure om het gebied definitief om te zetten naar landbouwgebied met waardevolle natuurelementen.

 

Het is opnieuw tijd voor actie!

Het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) dat Reesinghe definitief zou omzetten tot landbouw- en natuurgebied werd echter door het huidige bestuur stopgezet. Na meer dan 20 jaar vrezen we nu dat de strijd om dit waardevolle gebied te behouden van vooraf aan moet starten. En we vrezen nog meer dat de plannen om Reesinghe te verkavelen al klaarliggen. Dit is misschien goed nieuws voor speculanten, betonboeren en kapitaalkrachtigen, maar niet voor de vele Maldegemnaars.

 

Groen Maldegem ontdekte dat het huidige bestuur een juridisch advies opvroeg om in samenwerking met de betonboeren en grondspeculanten maar liefst 6 hectare van het Reesinghegebied te kunnen verkavelen! Méér nog, het Maldegemse bestuur wil actief meewerken met de betonboeren en wil zelf voor een toegangsweg zorgen over het eigen terrein van de oude Rijkswachtkazerne! Enkelingen zullen zo miljoenen euro's verdienen, terwijl de belangen van de Maldegemnaars in de vuilbak belanden.

 

foto: in het rode kader ligt het woonuitbreidingsgebied Reesinghe

 

Kort overzicht van wat er in 2020 gebeurde

 

De aanvragen van de projectontwikkelaars

De projectontwikkelaars dienden in april 2020 bij de dienst MER van Omgeving Vlaanderen een dossier in voor ontheffing van de opmaak van een project-Milieu Effecten Rapport. Deze ontheffing werd op basis van ingewonnen adviezen door de bevoegde dienst geweigerd. In oktober dienden de projectontwikkelaars opnieuw een aanvraag in. En een tweede keer werd op basis van ingewonnen adviezen door team MER de aanvraag geweigerd. 

Uit die aanvragen van de projectontwikkelaars konden we veel leren over het project dat ze voor ogen hebben.

Niet 6 maar 12 ha open ruimte in Reesinghe wordt bedreigd door woonbebouwing. De 6 ha links van de Oude Kasteeldreef tot aan de Kapellestraat willen ze momenteel verkavelen, maar ook de 6 ha die achter (ten noorden van) de Kapellestraat ligt, wordt niet aan de gemeente overgedragen. Als de plannen van het bestuur en de projectontwikkelaars doorgaan, dan verdwijnt er meer dan 12 ha open ruimte in het Reesinghegebied!

In de plannen wordt een noodontsluiting van de verkaveling voorzien naar de Kapellestraat voor het geval er wegenwerken zijn aan de hoofdontsluiting. Nu nog een dreef, straks een verharde weg?!

De beschermde Kasteeldreef wordt niet gerespecteerd: van aan de Brugse Steenweg loopt de hoofdontsluiting van de geplande verkaveling vlak naast de dreef, verderop staan tal van tuinhuizen ingepland net naast de dreef. Beschermde dreef?!

Bovendien ligt die voorziene hoofdontsluiting volgens het gewestplan in vastgelegd en erkend parkgebied, namelijk in de boszone links van de Oude Kasteeldreef.

 

De houding van het gemeentebestuur en de burgemeester

Op hetzelfde moment dat Groen Maldegem haar eerste persconferentie voor het behoud van open ruimte in Reesinghe hield, kondigde de burgemeester aan dat hij het Reesinghebos zou verdubbelen. Als onderdeel van het project schenken de promotoren en eigenaars de helft van het Reesinghegebied aan de gemeente. De burgemeester zet het respect voor eigendomsrecht boven alles, en ziet dus totaal geen reden om dit verkavelingsproject tegen te houden.

Dit werd nog eens bevestigd toen het gemeentebestuur in november een gunstig advies gaf aan de tweede ontheffingsaanvraag voor een project-MER.

 

Onze acties en tussenkomsten

We startten de online petitie die inmiddels meer dan 1000 handtekeningen opleverde, waarvan meer dan 700 uit Maldegem. We startten onze Facebookpagina en de groep 'Vrienden van Reesinghe' die al meer dan 500 leden telt.

We plaatsten spandoeken in voortuinen om onze actie zichtbaar te maken in de gemeente. En we startten een flyer- en affichecampagne. Helaas kwam er een rem op onze acties door corona. We konden nog niet van deur tot deur gaan om de petitie te versterken en de Maldegemnaars bewust te maken van de bouwplannen van het bestuur. Van zodra de gezondheidsrisico's dat toelaten, zullen we dat zeker doen. Intussen zullen we onze online aanwezigheid versterken. 

Ons gemeenteraadslid Stefaan Standaert diende klacht in bij Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de communicatie van het bestuur en inzake de openbaarheid van bestuur. De aankondiging van de 'verdubbeling' van het Reesinghebos is niet politiek neutraal, is onvolledig en misleidend. En de openbaarheid van bestuur is niet gerespecteerd omdat er wel in de pers en op de website van de gemeente wordt gecommuniceerd, maar dat er bij opvraging geen dossiers beschikbaar zijn. Helaas werd onze klacht niet gevolgd door ABB.

Ook in de gemeenteraad brachten onze gemeenteraadsleden al meerdere malen het Reesinghegebied onder de aandacht. Wij volgen ook nauwlettend de Vlaamse betonstop op die onlangs werd aangekondigd door de Vlaamse regering en waarbij woonuitbreidingsgebieden onder een 'stolp' geplaatst worden en dus niet meer mogen bebouwd worden. 

 

Waarom Reesinghe moet behouden blijven

Het gebied ten westen en noordwesten van Reesinghe in Maldegem (in het rode kader) is vandaag een mozaïek van landbouwgronden en waardevolle natuurelementen zoals dreven met beuken. Delen van dit gebied staat ingekleurd op de Vlaamse biologische waarderingskaart als biologisch waardevol. Maar juridisch is het nog steeds een woonuitbreidingsgebied.

 

Maldegem scoort slecht in Vlaanderen als het op behoud van open ruimte aankomt. Een uitdaging uit de omgevingsanalyse bij het meerjarenplan is dan ook om overtollige woonuitbreidingsgebieden tot bouwvrij agrarisch gebied om te zetten. Reesinghe is daar bij uitstek een zeer waardevol gebied van. Maldegem beschikt over meer dan voldoende woningruimte zodat het dit woonuitbreidingsgebied niet moet aansnijden.

 

Droogte is overal in Vlaanderen en zeker de laatste jaren een groot probleem aan het worden. Een betonstop is een van de maatregelen die al genomen is in Vlaanderen, zodat water in natuurlijke bodems kan dringen. Het is dan ook maar normaal dat ook in Maldegem een betonstop wordt nageleefd.

 

De dreven, bosjes en akkers bij Reesinghe zijn een bijzonder aangename en mooie omgeving en zorgen er mee voor dat Maldegem een landelijke gemeente blijft. Je kunt er heerlijk wandelen, joggen, de hond uitlaten, … In de corona-crisisperiode merkten we dat vele Maldegemnaars deze groene long van Maldegem (her)ontdekten.

 

foto: sfeerfoto van de dreven van Reesinghe

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren