Bestuur wil Smoefelpark weg!

30 April 2021

Bestuur wil Smoefelpark weg!

foto: Smoefelpark Maldegem    

Ontstaan en groei van het Smoefelpark

 

In 2014 werd een dennenbosje in het St-Annapark dat achter de huidige hondenweide ligt, op initiatief van enkele burgers en ondersteund door onze Groen schepen, omgevormd tot het Smoefelpark. Smoefelen betekent: met smaak en genot iets opeten. Het Smoefelpark is een voedselbosje, dat is een gelaagd bosje met een diversiteit aan vaste planten, struiken en bomen die iets bieden aan zowel natuur als mens. Het Smoefelpark is goed voor de biodiversiteit van planten, insecten, vlinders, vogels en dieren. En het biedt ook voor mensen een grote meerwaarde en niet enkel door bessen, fruit en ander eetbaars. De meerwaarde ontstaat ook door de nabijheid van een biodivers stukje natuur en door de kansen om mensen daarrond te verenigen, voor samen zijn, samen werken en samen leren.

 

Jaar na jaar groeide ons Maldegems Smoefelpark en werd het voller, leuker en leerrijker. Het wordt onderhouden door een groep vrijwilligers onder de deskundige leiding van Diëgo Van De Keere, vlinderkenner en ervaringsdeskundige van zowat alles wat verband houdt met natuur. In 2020 zie je, voel je en merk je als je in het Smoefelpark vertoeft, dat het voedselbosje veerkrachtiger is geworden en zijn vele troeven zal uitspelen aan de Maldegemnaars. 

 

Het Smoefelpark weghalen is een stap achteruit

 

En uitgerekend nu beslist het bestuur van Maldegem om het Smoefelpark in september met de grond gelijk te maken met de bedoeling er een loofbosje van te maken. Dit is een onbegrijpelijke beslissing.

Overal in Vlaanderen en de wereld groeit de belangstelling voor meer natuur. Overal willen mensen ruimte maken voor meer natuur en voor meer biodiversiteit. Een stukje eetbaar park is een voorbeeldsite waar Maldegem kan mee uitpakken, het is een troef voor de gemeente. Het heeft een enorme educatieve waarde, voor bezoekers en voor scholen. Het kan een leerplaats zijn voor klimaatproblemen en hoe die aan te pakken, voor nieuwe vormen van landbouw waarbij bos- en landbouw hand in hand gaan (agro-forestry) en waarbij de natuur als leidraad dient voor de landbouw (agro-ecologie), voor gezonde voeding en de vele manieren om het geplukte fruit, bessen, noten, bladeren… te gebruiken. Het kan een stuk natuur zijn waar mensen samen komen om te werken, te leren, te praten, of gewoon te vertoeven.

Dit nu opgeven voor een stuk loofbos is een stap achteruit, een stap in de verkeerde richting. Als groene partij zouden wij zelfs kijken of we het voedselbosje niet kunnen verlengen, door op de paden en wegen die ernaartoe lopen eetbare struikhagen aan te leggen en gericht een aantal fruitbomen onderweg te planten zodat Maldegemnaars vrij fruit kunnen gebruiken van publiek domein. Als je op die Smoefelroetes in Maldegem terechtkomt, kom je automatisch in het eetbaar park terecht, het Smoefelpark.

 

Steun het Smoefelpark

 

We leven in een tijd waarin we ons pijnlijk bewust worden dat we beter de natuur niet zo hard onder druk zetten. De oplossingen voor de grote crisissen vandaag, zoals de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis, en ja, zelfs de gezondheidscrisis, bestaan voor een belangrijk deel in opnieuw ruimte laten en ruimte geven aan de natuur. Spontane natuurontwikkeling van het Smoefelpark is daar een mooi voorbeeld van. Wie kan dit overbrengen aan ons bestuur dat tot nu toe doof en blind is voor deze visie?

Steun dit stukje pluknatuur door het te bezoeken en een foto / selfie te posten met #smoefelpark #igmaldegem en schrijf een kort berichtje waarom jij het belangrijk vindt dat de plek blijft bestaan. Heb je geen Facebook account, stuur ons dan een email.

Bezoek ook eens de Facebook pagina van het Smoefelpark.