CD&V en Groen aan tafel

22 Oktober 2012

De voorzitters van Groen Maldegem en CD&V Maldegem delen mee dat een eerste ontmoeting heeft plaats gevonden tussen  beide partijen met het oog op onderhandelingen voor een gemeentelijke coalitie en een bestuursakkoord. Afgesproken werd de nodige tijd te nemen om alle beleidsdomeinen grondig te bespreken, om de werking in teamverband in het bestuur van de gemeente af te lijnen en om evenwichtige beleidsopties te bepalen. De doelstelling is tegen 11 november de besprekingen af te ronden en het bereikte beleidsvoorstel aan de respectieve bestuursorganen voor te leggen.Vooraleer de besprekingen zijn afgerond zullen geen persmededelingen verstrekt worden.   Patricia Stokx                                                                                      Jacques Willems                                                                                 

Voorzitter Groen Maldegem                                                             Voorzitter CD&V Maldegem