Drie groenblauwe parels in Maldegem

27 December 2023

Drie groenblauwe parels in Maldegem

Maldegem wil zich wapenen tegen de extreme wateroverlast en droogte die we nu al ervaren. Met ons bestuur willen we het voorbeeld tonen. We ontharden, geven plaats aan natuurlijk water en vergroenen de woonkernen.

Groenblauwe parels in Kleit en Donk!

De Kleitse dorpskern krijgt er een mooie plek bij: de site van De Berken wordt een plaats om te wandelen, om te picknicken. Er komt ruimte bij voor de Chiro om te spelen, een openluchtklas voor de school, bankjes om te pleisteren aan het water van nieuwe wadi’s rond de opengelegde beek. Vernieuwde bolbanen. Door de piste uit te breken en de paden te versmallen komt er meer plaats voor groen. Zo krijgt Kleit zijn eigen parkje!

Met de renovatie van de Poermolen in Donk wordt tegelijk de omgeving ervan aangepakt. Nu is het gehele terrein verhard voor parking, klaslokalen. Ook hier wordt de verharding uitgebroken om plaats te maken voor groen en om àlle regenwater van het ontmoetingscentrum in de zanderige grond tussen de struiken te laten infiltreren. Voor de school komt er een groene speel-plaats; voor de omwonenden een pleisterplaats met bankjes.

Parelen voor school en buurt! (Katsweg)

Het bestuur stelde aan de GO school voor om in dit project samen te werken. De speelplaatsen van De Parel en van De Rakkertjes worden onthard en vergroend. Alle regenwater van de gebouwen zal infiltreren in nieuwe wadi’s. Op het gemeentelijk terrein komt rondom een wandelweg, de Begijnewatergang-beek wordt opengelegd met een avontuurlijke oversteekplaats erbij. De huidige, vuile barakken worden afgebroken. School, buurt en - in de toekomst - Chiro en Gidsen zullen ten volle kunnen genieten van groen en water!