Energiesteun voor wie financieel kwetsbaar is

19 December 2022

Energiesteun voor wie financieel kwetsbaar is

foto: schepen Stefaan Standaert en BCSD-raadslid Chris Bierens in het Sociaal Huis Groen Maldegem wil een sterk sociaal beleid in onze gemeente! Het bestuur zorgt in deze tijden van hoge energiekosten voor een extra tegemoetkoming voor wie het moeilijk heeft.  

Tijdens de vorige legislatuur zorgde Groen voor extra financiële steun voor mensen in armoede. Het nieuwe bestuur bouwt hierop verder met een extra tegemoetkoming in de energiekost.
Niet alleen mensen met een leefloon zullen het de komende 
maanden moeilijk hebben om ‘uit de kosten te geraken’ wanneer ze de energiefactuur ontvangen. Daarom zorgde het OCMW Maldegem ervoor dat meer mensen een tegemoetkoming kunnen krijgen. Raadpleeg hiervoor de sociale dienst van het OCMW of kijk op de website van Maldegem (Tijdelijke uitbreiding energiesteun).

Chris Bierens, raadslid Openbaar Comité Sociale Dienst: 

Iedereen wil wel eens advies krijgen over welke renovatiepremies er bestaan voor de eigen specifieke woonsituatie. Het vernieuwde Woon- en Energieloket zal daarvoor instaan.

Bezoek ons Woon- en Energieloket

Het bestuur vernieuwt ook de werking van het Woon- en Energieloket in het Sociaal Huis. Vanaf januari 2023 zullen woonexperten iedere Maldegemnaar deskundig advies kunnen geven over de renovatie van zijn/haar woning, de premies die beschikbaar zijn of over verdere renovatiebegeleiding.