Extra stuwen als buffer tegen droogte en overstromingen

01 Oktober 2023

Extra stuwen als buffer tegen droogte en overstromingen

Maldegem plaatst stuwen tegen droogte en overstromingen. Dat is zowel goed voor landbouw als voor landschap.

foto: proefopstelling stuw

Pilootproject 'plaatsen van stuwen' wordt verdergezet

Op de gemeenteraad van 28 september werd de toelage voor het verderzetten van het pilootproject 'plaatsen van stuwen' door de Polder van Maldegem goedgekeurd. Dit jaar worden nog 2 stuwen bijgeplaatst. Dit is zowel goed tegen droogte als tegen overstromingsgevaar. Ook voor volgend jaar is de toelage van 15.000 euro voorzien. 

Maar de gemeente Maldegem wil meer doen. Samen met de provincie West-Vlaanderen, die het initiatief opstartte, willen de gemeente Maldegem en de Polder van Maldegem het project WIJ-water indienen bij Interreg waardoor de komende jaren 10 tot 12 stuwen kunnen geplaatst worden op het grondgebied van Maldegem. 

Grensoverschrijdend project WIJ-water

Het project van 200.000 euro moet nog ingediend worden. De helft wordt bij goedkeuring bekostigd door Interreg Europa, de andere helft door de provincie Oost-Vlaanderen en door gemeente Maldegem, die de toelage voor 15.000 euro van 2024 daar alvast zou aan toewijzen.

Binnen dit project WIJ-water wenst de polder van Maldegem de drainerende werking van de te lage waterstand van het Schipdonkkanaal tegen te gaan. Door het plaatsen van stuwen kan het zoetwater langer infiltreren. Het volledige grondgebied van de polder wordt zo omgevormd tot waterbatterij, goed voor droogtepreventie, overstromingspreventie en voor de biodiversiteit. Dit zal leiden tot een win-win voor landbouw en landschap, met het kostbare zoetwater als verbindende drager.

In de gemeenteraad werd de deelname van Maldegem aan dit project alvast goedgekeurd. Groen Schepen Stefaan Standaert lichtte het project toe en gaf aan hierover blij en fier te zijn op de diensten voor hun pro-actieve aanpak.