Fiets- en wandelcomfort in de lift door kleine ingrepen

14 November 2013

Op aangeven van schepen van openbare werken Erwin Goethals maakte het college van burgemeester en schepenen budget vrij voor allerlei kleinere werkjes die toch een groot verschil maken. Zo werd het fietspad langs de Gentsesteenweg verbreed op de plaatsen waar er te bruuske zwenkingen in zitten. Door deze kleine ingreep kunnen fietsers voortaan veilig per twee naast elkaar die zachtere bochtjes nemen. Goed voor de talloze schoolkinderen die langs die weg van en naar Adegem fietsen of voor koppels, vrienden of gezinnen die per fiets de weg op gaan. Tandems waarop af en toe een persoon met een beperking op het passagierszadel zit of driewielers van personen met een beperking, kunnen nu veilig en vlot passeren. Kleine ingreep, groot verschil. Het verbrokkelde betonnen gedeelte van het fietswandelpad dat begint aan het St.-Annakasteel en dat dan door het park heen gaat richting zwembad en Gidsenlaan, werd weggebroken. Het werd vervangen door een zelfde soort betonklinkers als waaruit de rest van het fietswandelpad al bestaat. Geen angst meer voor vooral ouderen, sporters en kinderen om voeten te verzwikken of te vallen. Geen kapotte banden of wielen meer, geen zere ruggen meer want de talloze putten in het wegdek zijn verdwenen. Kleine ingreep, groot verschil.   Als je vanaf de Noordstraat in een rolstoel, met een buggy, te voet of met de fiets richting begraafplaats moet, vormen de kasseien van de eerste meters in de Kapelaanstraat een probleem. Verderop ligt er een voetpad in effen tegels . Vroeger lagen op die plaats, in het midden van de kasseiweg tussen TV-zaak Willemarck en Optiek Verstringe, twee rijen tegels die de vlakke verbinding garandeerden tussen het voetpad van de Noordstraat en dat van de Kapelaanstraat. Een beleid dat zich richt op de minst mobielen en de zachte weggebruiker, legt die tegelrijen daar opnieuw tussen. Mede op vraag van de seniorenraad is er weer betere, zachte mobilteit van en naar de begraafplaats mogelijk van uit het centrum zonder dat auto's daar hinder van ondervinden. Kleine ingreep, groot verschil.  

Binnenkort wordt de tegelzone op de markt voor het gemeentehuis opnieuw aangelegd door arbeiders van de dienst infrastructuur. Dat is in het kader van de veiligheid van de voetgangers op dat deel van de markt echt nodig. Er komen meteen ook maatregelen om deze zone fysiek ontoegankelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer want vanaf de Markstraat tussen het gemeentehuis en de fontein door is er zo stilaan een nieuwe straat aan het ontstaan richting parking. Die evolutie moet stoppen. De pleinfunctie van de markt kan maar ten volle tot zijn recht komen als er onbezorgd kan gewandeld worden in die zone. Het gemeentehuis is maar echt het centrum van de persoonsgebonden zaken, als het vlot en veilig toegankelijk is voor elke bezoeker. Voetgangers en fietsers kunnen tot bij de ingang komen, automobilisten moeten parkeren op de parking. De ondergrond en de betegeling in die wandelzone zijn immers ook niet aangepast aan vervoer. Het getuigt van weinig respect voor de arbeiders die dit werk uitvoeren en voor de belastingbetaler die betaalt, als dit werk daarna opnieuw kapot gereden wordt. Zonder onoverkomelijke hindernissen voor ceremonieën, marktkramers, leveranciers of dienstverleners, is het mogelijk hier een echte wandelzone te creëren. Dat was trouwens destijds, bij de aanleg, ook de bedoeling. Kleine ingreep, groot verschil.