Gemeentelijke dienstverlening beperkt tot twee gebouwen met beter bemand loket

03 April 2013

Gemeentelijke dienstverlening beperkt tot twee gebouwen met beter bemand loket Om de burger beter van dienst te kunnen zijn, besliste het college van burgemeester en schepenen, om de dienstverlening te concentreren op twee sites. De grondgebonden dienstverlening (mobiliteit, verkeer, stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieu, water- en waterzuivering, ?) wordt gecentraliseerd in het gebouw Bloemestraat 45, helemaal vooraan tegen de straat. De persoonsgebonden dienstverlening (bevolking, burgerlijke stand, cultuur, toerisme, jeugd, onderwijs, ?) wordt gecentraliseerd in het gerenoveerde gemeentehuis op de markt. Op beide sites komt er binnenkort een versterkt loket, dat veel beter bemand/bevrouwd zal zijn dan voorheen. Hierdoor loopt de burger geen meter meer te veel als hij/zij wil geholpen worden en is er een centraal meldpunt voor telefonische of digitale vragen en bemerkingen van burgers. Daarachter zal een beter controleerbaar intern communicatieproces schuilen dat vragen en bemerkingen van burgers sneller en beter behandelt.