Gemeentelijke financiën: Groen doet beter

08 September 2012

Antwoord op CD&V-vraag in het "Maldegems nieuws": Wie doet beter? Groen doet beter! 1.      Belastingen

CD&V vraagt in 'Het Maldegems nieuws' wie beter doet want de partij heeft sinds 1990 de belastingen niet meer verhoogd. Wat een slecht argument!

Sinds 1990 kreunt de Maldegemse belastingbetaler onder een veel te zware last op arbeid, onder de asociale maatregel dat elk gezin 75 euro moet ophoesten, onder de kostprijs van de vuilniszakken die vroeger gedeeltelijk gratis waren en onder de verhoging van de belasting op waterverbruik. Dat de Maldegemnaar relatief arm is ten opzichte van de Vlaming en dat Maldegem relatief hoge belastingschalen heeft ten opzichte van Vlaanderen vertelt CD&V er in hun verkiezingsfolder gemakshalve niet bij.

Groen stelt voor de 75 euro af te schaffen, de last op arbeid te laten zakken tot 7% en een aantal vuilniszakken gratis aan te bieden. We compenseren deze sociale, milieuvriendelijke belastingverlaging door het geld te halen waar het zit. Groen doet op dit vlak dus stukken beter.

2.      Investeringen

'Voor 54 miljoen euro geïnvesteerd!' pocht CD&V in het Maldegems nieuws. De vraag is natuurlijk waarin en wie wanneer die factuur zal betalen.

Groen stemde tegen de onzinnige investering in een volledig te renoveren fabrieksgebouw dat de politie wegtrekt uit het centrum en een ongebruikte evenementenhal bevat.

Groen stemde tegen het definitief ontwerp voor de uitbreiding en renovatie van het gemeentehuis waarvan de factuur uiteindelijke 3x hoger uitkomt dan de oorspronkelijke raming: van 3 naar 9 miljoen euro.

De schulden van deze gemeente zijn in de voorbije legislatuur gewoon de pan uit geswingd. CD&V vergeet de schulden van gemeente, ocmw, politie en autonoom gemeentebedrijf samen te tellen. De spaarkous zal in de komende legislatuur snel leeg zijn als alle schulden moeten worden afgelost. Broodnodige investeringen in waterzuivering en in de bestrijding van de vergrijzing en de armoede dreigen noodgedwongen te moeten uitblijven.

 

3.      Dexia

Nergens in hun verkiezingsfolder staat een verwijzing naar het verlies van de gemeente Maldegem ter waarde van 1,2 miljoen euro. Groen stemde tegen toen gevraagd werd of de gemeente moest ingaan op een kapitaalverhoging die 13% zou opleveren. De absolute cd&v-meerderheid stemde, op voorstel van het cd&v-college voor. Resultaat: de belastingbetaler verliest 1,2 miljoen euro. Wie doet beter?

Groen heeft getracht vanuit de oppositie de absolute meerderheid te overtuigen om het op financieel vlak beter te doen. Het is niet gelukt. Groen kan enkel beter doen als de kiezer ons beloont voor onze sociale financiële voorstellen.

namens Groen Maldegem

Erwin Goethals