Gemeenteraad December 2019

19 December 2019

Gemeenteraad December 2019

Gemeenteraadsleden met knapzak en late-night-sandwiches, 't is eens iets anders. 85 punten stonden dan ook op de agenda van 18 december, 72 over de gemeente, 13 over ocmw. En daarbij waren de Meerjarenplannen gemeente en OCMW. De gemeenteraad duurde ononderbroken 4 uur, en sloot af rond half twaalf.     Wij stemden tegen een aantal maatregelen die uitsluitend voordelen brengen voor de sterkste schouders in onze gemeente. De belastingverlaging op 2 de verblijven verlaagt van 1300 naar 1000 euro. De belasting op onbebouwde kavels wordt veel voordeliger vanaf 5 kavels, een bezitter van 10 kavels betaalt 5000 ipv 8000 euro. De leegstandsbelasting verlaagt van 2200 naar 1500 (startbedrag) en de jaarlijkse verhoging wordt begrensd. Indexatie retributie terrassen wordt geschrapt. Een aantal retributies voor bedrijven, appartementsgebouwen, verkavelingen worden geschrapt. Voor Groen kan dit echt niet, dit is een ultra-liberaal beleid dat enkel de kapitaalkrachtigen bevoordeelt, en helaas keurt de gemeenteraad maandelijks  onrechtvaardige maatregelen goed, ondanks onze stevige oppositie!     Groen afvalbeleid wordt teruggedraaid: een verkeerd signaal! De gratis huisvuilzakken worden afgeschaft, en de prijs van huisvuilzakken wordt verlaagd. Helaas, dit is een verkeerd signaal en een maatregel die de consument niet aanzet om minder te vervuilen. Groen Maldegem is trots dat door haar beleid de hoeveelheid afval per inwoner in de voorbije jaren sterk is afgenomen en dat de afvalkost van de gemeente is gedaald.  Dit zal door het terugdraaien van ons beleid weer stijgen.   Op het recyclagepark zal groenafval nu weer gratis worden. Ook hier geldt dat dit de consument niet zal aanzetten om zelf zijn groenafval te composteren. Een verlaging van de prijs moedigen wij aan gezien de verwerkingskost gedaald is, maar geen gratis dienst. Zij die zelf composteren en dus voor de gemeente kosten besparen, zullen nu mee betalen voor iedereen die zijn groenafval op het recyclagepark afzet.     De hoofdbrok van de avond ging naar de discussies over het meerjarenplan. Lees ons verslag. Hier vind je onze perstekst over het Meerjarenplan Maldegem 2020-2025: Groen Maldegem perstekst Meerjarenplan 2020-2025 Het Meerjarenplan Maldegem zelf vind je hier terug op de Maldegem website.