Gemeenteraad Januari 2020

05 Februari 2020

Gemeenteraad Januari 2020

Groene gemeenteraad 29/01/20 Met slechts 15 agendapunten en enkele toegevoegde vragen vanuit de oppositie (ook van Groen) , leek het een korte gemeenteraad te worden. En zo geschiedde , kort …. maar hevig.Routineuze agendapunten rond onderhoud grachten en andere waterlopen , even toch werd stilgestaan bij mogelijke kranten – of nachtwinkels die zowel  vapor (elektronische sigaret) als CBD (cannabidiol) zouden aanbieden. Flinke boetes hangen hen boven het hoofd. Dino kwam even tussen.Dan kwam SPAM 16 ter sprake , uitvoeren heraanleggen riolering , bestrating , fiets – en voetpaden in het Vossenhol , dus gedeelte  Bogaardestraat en Schautenstraat. Hernieuwingswerken mee in elkaar geboetseerd door Groen in de vorige legislatuur dus logisch dat we meestemden voor de realisatie ervan.Dan ontplofte de bom.Vragen van Groene Stefaan en oppositiepartner CD&V rond de persberichten van de burgemeester over de ruil van  gronden van  GO Courtmanslaan voor de gemeentelijke basisschool Kruipuit. Dat léék alleen maar op ruil grond voor een school verklaarde onze burgervader. Twee afzonderlijke zaken beweerde hij. Moderne bedrijfsvoering en snelle beslissingen in onze gemeente , we moeten dat nog gewoon worden , beweerde hij. My ass. Ouderwetse koehandel en beslissingen proberen afdwingen zonder ook maar iemand om raad of advies te vragen en alzeker de gemeenteraad niet. Dáár lijkt het op en dat mogen we zeker niet gewoon worden.De oppositie bleef kritische vragen stellen , de burgemeester keek steeds chagrijniger. Hij moest dan ook op eieren lopen want zowat  het voltallige  personeel en directie van School Kruipuit was een aandachtig publiek tijdens de gemeenteraad. Loonsvoorwaarden en leerplannen :  belangrijk voor die mensen. Peter, voorzitter van de gemeenteraad en bijna even nors, redde de burgemeester uit het bombardement door abrupt de discussie af te sluiten .Verdere vragen rond de zin en kostprijs van de nachtelijke receptie op het gemeentehuis  op 31/12/19 en rond het sluiten van kinderopvang ukkepukkie in het centrum van Adegem verbeterden  de sfeer niet. Wel integendeel. Door het overbrengen van kindjes uit Ukkiepukkie naar IBO Zandloper zouden enkele verenigingen daar hun vaste stek of  repeteerrruimte verliezen. Weer eieren lopen voor de burgemeester want om die reden zat een grote groep KLJ Adegem in het publiek.Kortom , burgemeester Bart beleefde geen makkelijke avond.Met deze vrolijke gedachte konden we uiteengaan.Tot februari.