20 jaar actie voor Reesinghe!

Groen Maldegem strijdt al meer dan 20 jaar om het Reesinghegebied te behouden als landbouwgebied met waardevolle natuurelementen. 

 

Klik op de infografiek hierboven of op deze link om de infografiek in pdf-formaat te openen.

 

Samen met omwonenden en sympathisanten ijvert Groen Maldegem al meer dan 20 jaar (!) om dit waardevolle groene gebied definitief om te zetten in gemengd landbouw- en natuurgebied. Meerdere petities en acties werden al op poten gezet in die vele jaren. 

Hier vind je een chronologisch overzicht van de strijd van Groen Maldegem voor het behoud van Reesinghe als mozaïeklandschap van landbouw, dreven, natuur en bosjes. Het is zeker niet volledig, maar bevat een aantal belangrijke mijlpalen en ankerpunten. 

 

April 1999 Eerste tussenkomst van Agalev in de gemeenteraad voor het schrappen van 30 ha. woonuitbreidingsgebied Reesinghe.
November 1999 Het college van burgemeester en schepenen weigert de verkavelingsvergunning aan Rotsart na 80 bezwaarschriften waarbij dat van Agalev.
April 2003 De petitieactie voor de schrapping van woonuitbreidingsgebied Reesinghe levert 1600 handtekeningen op.
April 2006 616 opgehaalde officiële suggestiebrieven voor Reesinghe voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden overhandigd.
2000, 2006, 2012 De vraag tot omzetting van het woonuitbreidingsgebied Reesinghe staat centraal in opeenvolgende lokale Groene verkiezingsprogramma's en -campagnes.
2012 Groen onderhandelt in het bestuursakkoord voor de legislatuur 2013 - 2018 een opening om het woonuitbreidingsgebied Reesinghe omgezet te krijgen.
2013 Het college van burgemeester en schepenen - waar Groen mee in het bestuur zit - beslist om aan Vlaanderen de onmiddellijke uitvoering te vragen van de Vlaamse ruimtelijke prioritaire actie 46: de omzetting van Reesinghe via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
2014 Na een positief antwoord van de Vlaamse administratie start het overleg hierover.
2015 De omzetting van Reesinghe wordt door de minister van ruimtelijke ordening niet opgenomen in de opmaak van het beleidsplan ruimte Vlaanderen.
2016 Het college van burgemeester en schepenen - waar Groen mee in het bestuur zit - beslist om vanuit de eigen diensten zelf een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Reesinghe te maken. 
2017 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een studiebureau aan te stellen om de procedure voor omzetting sneller te kunnen laten verlopen. 
2018

Studiebureau Veneco organiseert - conform de procedure voor het RUP - een participatiemoment en legt een scopingsnota voor: https://www.maldegem.be/scopingnota-rup-woonuitbreidingsgebieden.

Februari 2019 Het college van burgemeester en schepenen - sinds 1 januari zonder Groen - zet de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herbestemming van woonuitbreidingsgebieden stop.
2020 Groen Maldegem ontdekt dat het college een juridisch advies opvroeg om 6 hectare in Reesinghe te kunnen bebouwen.
April en oktober 2020 Projectontwikkelaars dienen twee maal een aanvraag in bij dienst MER, die allebei negatief geadviseerd worden. De gemeente Maldegem adviseert wel positief. De burgemeester verklaart zich uitgesproken positief over bebouwing in Reesinghe. 
Juni 2020 Groen Maldegem lanceert een online petitie https://www.petities.com/redreesinghe, start een Facebook pagina en een Facebook groep.
Juli 2020 Groen Maldegem geeft een persconferentie in het Reesinghegebied en kondigt acties aan. Diezelfde avond antwoordt de gemeente met een persbericht dat het Reesinghebos dubbel zo groot wordt. 
Augustus 2020 Groen Maldegem dient klacht in bij de toezichthoudende overheid over de misleidende communicatie en de schending van openbaarheid van bestuur - er blijken geen officiële documenten te bestaan omtrent dit dossier. De toezichthoudende overheid volgt deze klacht niet.
September 2020 Groen Maldegem start een campagne met spandoeken, flyers en raamaffiches.
Voorjaar 2021 Groen Maldegem neemt het initiatief om de actie Red Reesinghe uit te breiden met andere partijen, verenigingen en inwoners van Maldegem tot een burgervereniging Red Reesinghe.
Augustus 2021 De projectontwikkelaars dienen een aanvraag in voor omgevingsvergunning voor een bouwproject in Reesinghe. De vereniging Red Reesinghe haalt 3000 bezwaarschriften op tegen deze omgevingsvergunningsaanvraag. De VZW Red Reesinghe wordt opgericht.
November 2021 De projectontwikkelaars trekken - via een open brief aan de Maldegemnaars - de omgevingsvergunningsaanvraag in omwille van de vele bezwaarschriften. De vereniging Red Reesinghe haalt met een korte actie 950 handtekeningen op voor een burgervoorstel om Reesinghe te herbestemmen - om een burgervoorstel op de gemeenteraad te brengen, zijn 300 handtekeningen voldoende. De website redreesinghe.be wordt opgestart.
December 2021  De vereniging Red Reesinghe legt haar burgervoorstel ter stemming voor aan de gemeenteraad van 16 december. Het burgervoorstel wordt nipt goedgekeurd, met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om een ruimtelijk planproces op te starten om het Reesinghegebied definitief als openruimte gebied te vrijwaren.
Februari 2022 De stemming voor het burgervoorstel van vereniging Red Reesinghe is een kantelmoment in de bestuursperiode. De verzwakte zittende meerderheid wordt via een constructieve motie van wantrouwen opzij gezet. Groen treedt toe tot het nieuwe bestuur en levert de schepen voor (o.m.) Ruimtelijke Planning. De procedure van het RUP Reesinghe wordt versneld waar mogelijk.
Februari 2023 De startnota ligt voor en een publieke consultatie volgt. De verdere stappen van het RUP Reesinghe zijn ook te volgen op het burgerparticipatieplatform mijn.maldegem.be: https://mijn.maldegem.be/nl-BE/projects/rup-reesinghe