Groen Maldegem vraagt aandacht voor behoud basismobiliteit

12 Maart 2012

Uit de besparingsplannen van De Lijn blijkt dat lijn 87 (Maldegem-Aalter-Deinze) zwaar wordt getroffen. Het houdt onder meer in dat de dienstverlening op daluren teruggeschroefd wordt naar één bus per 120 minuten en de afschaffing van deze dienst op zondag. Hieronder leggen wij uit waarom deze buslijn broodnodig is voor Maldegem en schuiven we alternatieven naar voor.  Groen Maldegem vindt dit onaanvaardbaar. In tijden van steeds duurder wordende brandstofprijzen, waarin iedereen geleidelijk aan onder druk komt te staan, is ingrijpend en vooral blind besparen op openbaar vervoer onaanvaardbaar. Als deze besparingsplannen doorgaan, betekent dit teruggaan naar de situatie van 10 jaar terug: pure vervoersarmoede! Laten we de ogen even opentrekken.

 

Buslijn 87 vormt de enige busverbinding van en naar het station van Aalter. Deze dienst terugschroeven is slecht nieuws voor talloze pendelaars, scholieren, studenten, mensen die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zich een wagen aan te schaffen, ouderen, gelegenheidsreizigers of mensen die er bewust voor kiezen om de auto achterwege te laten.

 

Het station van Aalter biedt per uur een behoorlijk aantrekkelijk treinaanbod voor de modale reiziger, namelijk:

-          Een snelle IC-verbinding naar Antwerpen met haltes te Gent, Lokeren en Sint-Niklaas

-          Een snelle IC-verbinding naar Oostende met halte in Brugge.

-          Tijdens de spitsuren een aantal drukbezette piekuurtreinen naar en van Brugge, Gent, Brussel, Schaarbeek en Leuven.

-          Een lokale treinverbinding naar Gent en Mechelen: met vele tussenliggende haltes waaronder Wetteren en Denderleeuw (OV-knooppunten)

-          Een lokale treinverbinding naar Brugge met haltes te Maria-Aalter, Beernem en Oostkamp.

-          Reistijd Aalter-Gent en Aalter-Brugge: respectievelijk 13 en 12 min met IC; 20 min met L.

 

Het station van Eeklo biedt ter vergelijking maar één trein per uur op weekdagen, een één trein per twee uur tijdens weekends. Dit station brengt nauwelijks soelaas aan de inkrimping van het busaanbod naar Aalter.

 

Bus 58 richting Gent, die vanaf Maldegem heel grote omwegen maakt en een reistijd heeft van 1,5 uur (Maldegem Markt ? Gent Sint Pieters) is nog veel minder een alternatief.

 

Dit betekent dus dat het station van Aalter zonder twijfel het belangrijkste treinstation is van het slecht door openbaar vervoer ontsloten Meetjesland. Bovendien wordt spoorlijn 50A (Brussel-Zuid ? Oostende) momenteel tussen Brussel en Denderleeuw en over de volledige lengte tussen Gent en Brugge op vier sporen (i.p.v. de huidige twee) gebracht en wordt de snelheid verhoogd van 160 km/u naar 200 km/u, wat het potentieel treinaanbod van dit station in de nabije toekomst sterk zal vergroten en kwalitatief zal verbeteren.

 

Lijn 87 kan dus een erg populaire en vooral handige verbinding worden als er meer aandacht wordt besteed aan de noden, wensen en bestemming van de reiziger.

Dit houdt volgens ons in dat er voldoende tijd moet zijn om ongehaast van bus naar trein (en omgekeerd) over te stappen en eventueel een ticket te kopen in het station van Aalter. Deze tijd kan ook dienen als buffertijd, in geval van vertraging van de desbetreffende bus of trein, wat helaas nogal regelmatig voor durft te komen.

Zo zijn wegenwerken en bijbehorende omleidingen of slechte weersomstandigheden nog steeds legio en zij veroorzaken steevast vertraging.  10 tot 15 minuten tijd tussen aankomst (bus of trein) en vertrek (trein of bus) zou hier de richtnorm moeten zijn.

 

Pendelende studenten (overwegend naar Gent) maken massaal gebruik van dit station. In het hoger onderwijs heeft men bovendien op sterk verschillende tijdstippen les, in tegenstelling tot scholieren. Een student die tijdens de daluren les heeft laten we toch geen twee uur vroeger dan anders vertrekken? Wat met avondstudenten, die tot 22u les hebben? Laten we die ook in de steek?

Hetzelfde geldt voor werknemers met vroeg-, laat- en nachtdiensten? Of mensen die zich na het werk nog eventjes willen ontspannen in de stad waar ze werken? Mensen die 's avonds nog even een optreden willen meepikken? Dat zijn mensen die zich uit pure noodzaak moeten verplaatsen met de wagen omdat er nu al geen busaanbod meer is op latere uren. Dit is op zich al een rechtvaardiging om bussen langer te laten rijden.

 

Voor kotstudenten is de situatie op zondagavond nu huilen met de pet op. De laatste bus richting Aalter en Deinze vertrekt aan Maldegem Markt om 19u35? Een tijdstip waarop de zondagse avondspits (een fenomeen dan alleen bestaat tijdens het academiejaar, als de tienduizenden studenten die ons land rijk is zich naar hun kot begeven) nog niet eens begonnen is. Ouders offeren noodgedwongen hun rustige zondagavond op om taxi te spelen of studenten rijden zelf naar de stad waar ze studeren, wat resulteert in een toenemende parkeerdruk en negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van steden, die nog steeds te veel auto's blijven slikken. Bussen die tussen 19u30 en 22u aansluiting garanderen met de treinverbinding naar Gent (en verder) zijn hier zeer sterk gewenst.

 

Buslijn 87 is dus van kapitaal belang om Maldegem te ontsluiten. Een aantrekkelijk aanbod creëren en slim anticiperen op de reizigersvraag is het antwoord om Maldegem beter te verbinden met de buitenwereld.

 

Deze aangekondigde blinde besparingsplannen zonder visie en duidelijk beleid zullen ervoor zorgen dat Maldegem, dat nu al bijzonder slecht bereikbaar is met het OV, afglijdt in een zwart gat. Bovendien zorgt een inkrimping van het busaanbod voor een onvermijdelijke toenemende druk op het autoverkeer in, en zo ook op de leefbaarheid van onze gemeente en talloze andere steden en gemeenten.

 

De overheid moet eerst een voldoende aantrekkelijk OV-aanbod verzorgen vooraleer burgers er gebruik van willen of kunnen maken. Toon de mensen dat er een volwaardig alternatief bestaat voor de wagen. Laat alle openbaar vervoer op elkaar aan sluiten, zorg voor een eengemaakte tarifering, duidelijke communicatie en een propere halte-infrastructuur. Zet dan middelen in om mensen overtuigen dat aanbod te gebruiken. Dan pas kunnen reizigersaantallen voor OV hun gewenste exponentiele groei kennen.

 

Brendan De Baets

 

Voorzitter GrAS Brussel

Lid Jong Groen en Groen (Maldegem)

En vooral overtuigd OV-gebruiker