Groen Wil Politiek Diensbetoon Eruit

10 April 2013

Groen wil het politiek dienstbetoon eruit om de burgers beter te kunnen helpen Concrete problemen op het openbaar domein worden niet opgelost door raadsleden, schepenen of burgemeester wel door arbeiders. Politici kunnen enkel de boodschap van een burger doorgeven aan de ambtenaren en arbeiders die het moeten doen. Dat is een omweg en dus tijdverlies in functie van de oplossing van het probleem. Burgers nemen beter meteen contact op met de dienst infrastructuur op het nummer 050 72 86 00 of per mail via [email protected]

 

Tijdwinst voor de burger maar ook voor de groene schepen die daardoor meer tijd vrij krijgt om de dienst infrastructuur te voorzien van goed materiaal en personeel om de burger nog beter en sneller te kunnen helpen. Hij kan er door die tijdwinst ook op toezien dat de dienst de vragen of meldingen van de burgers tijdig beantwoordt en dat een eventueel werk op het terrein binnen een deftige termijn ingepland en uitgevoerd wordt. Aangezien in het bestuursakkoord het STOP-principe één van de beleidslijnen is, gaat de voorrang van behandeling van meldingen die te maken hebben met mobiliteit naar respectievelijk minder mobiele mensen (rolwagen, buggy, ?), voetgangers, twee- of driewielers, openbaar vervoer, persoonlijke voertuigen.