Groene en sociale belastinghervorming

14 Oktober 2018

Groene en sociale belastinghervorming

foto: de jaarlijkse vlaktaks milieubelasting, afgeschaft door Groen  

Faire en groene belastingen!

Groen heeft mee een belastinghervorming/herverdeling uitgebouwd, waarbij het belasten evenwichtig werd verschoven van arbeid naar bezit, en waarbij afvalvermindering werd gestimuleerd.

 

De jaarlijkse vlaktaks milieubelasting van 50 of 75 euro werd afgeschaft.  In de plaats kwamen gediversifeerde tarieven op het recyclagepark en het behoud van de gratis zone.  Ook de jaarlijks gratis 25 euro voor medium en high afval op het recyclagepark werden afgeschaft. Dit werd gecomponseerd door een pakket gratis huisvuilzakken afhankelijk van de gezinsgrootte.

 

Belastingen verschuiven van arbeid naar bezit, en afvalvermindering wordt gestimuleerd

Opcentiemen Onroerende Voorheffing stijgen, personenbelastingen dalen van 8% naar 6,9%. Tarieven op 2de verblijf en leegstand zijn verhoogd, die op onbebouwde percelen is geindexeerd.

 

Er is een belasting op economische bedrijvigheid gekomen, die echter naar de letter werd teruggefloten door de Raad van State en onwettig werd verklaard, helaas want naar de geest was dit voor de Raad Van State wél een rechtvaardige belasting. Het huidige liberale bestuur maakt van die onwettelijkheid jammer genoeg gebruik om deze rechtvaardige belasting volledig naar de prullenmand te verwijzen.