Groen beleid van 2012 tot 2018

14 Oktober 2018

Groen beleid van 2012 tot 2018

foto: Groen stelt reeds jarenlang voor om het woonuitbreidingsgebied Reesinghe om te zetten in landbouw- en natuurgebied. In het vorige bestuur mét Groen werd dit via een RUP ook bijna werkelijkheid. De huidige meerderheid heeft dit nu stopgezet. Meer dan ooit is Groen nodig om Reesinghe eindelijk voorgoed landbouw- en natuurgebied te maken! Lees hier alles in 1 samenvattende post   of    download hier het volledige document in pdf-formaat    

Groen Maldegem bestuurt mee!

 

In de bestuursperiode 2012-2018 had Groen Maldegem de historische kans om het beleid mee aan te sturen, en de partij heeft die kans echt ten volle benut. In de voorbije bestuursperiode had het beleid duidelijke groene accenten, zeker in de domeinen waarin onze Groen-vertegenwoordigers een mandaat uitvoerden.

 

Met name Erwin Goethals heeft in ruimtelijke ordening en openbare werken zijn Groene stempel meer dan zichtbaar gezet, en Stefaan Standaert heeft als voorzitter van het OCMW zowel zeer professionele bestuursvaardigheid als doorgedreven aandacht voor de zwakkeren in Maldegem in de besluiten mee doorgeduwd.

 

Sober besturen met inzet op ruimtelijke ordening en sociaal beleid

Na de uitgavendrift van de vorige bestuursperiodes en in een tijd van economische crisis moest het budget zorgvuldig worden beheerd, en moest het bestuur de tering naar de nering zetten. Groen pleitte altijd al voor sober bestuur, en toonde hierin dan ook de weg. Tegelijk heeft ruimtelijke ordening een stevig budget gekregen, en is er niet bespaard op de middelen van OCMW. Onze mandatarissen hebben de middelen die ze voorhanden hadden zeer goed benut om voluit in Maldegem groene maatregelen te nemen.

 

Hieronder volgt een overzicht van hun beleidsdaden. Hoewel onvolledig, toont het wel de daadkracht aan van onze groene mandatarissen in het vorige bestuur. Zij hebben de slogan van het vorige bestuur 'Maldegem leeft, werkt, en deelt uw zorg!' ten volle waargemaakt.