Nieuw afvalbeleid

14 Oktober 2018

Nieuw afvalbeleid

foto: Achteraanzicht van het compostpaviljoen naast de Kuma, geopend in 2018  

De vaste huisvuilbelasting (50/75 euro) is afgeschaft. Wie meer vervuilt, betaalt meer, wie minder vervuilt, kan (bijna) gratis afval brengen naar het recyclagepark of laten ophalen door huisvuilophaling.

 

Afhankelijk van de gezinsgrootte, krijgt de consument een pakket huisvuilzakken gratis, vanaf het volgende pak wordt het wel duurder: wie goed sorteert en afvalarm winkelt, doet voordeel.

 

Bovenop de compostruimte in het park zijn in Adegem en nabij de KUMA bijkomende compostpaviljoenen opgericht waar de burgers hun GFT afval kunnen brengen op vastgelegde tijdstippen.

 

Drastische daling van de totale hoeveelheid afval in Maldegem

Er is veel kritiek gekomen in de beginfase op de prijzen in het recyclagepark, die zijn dan ook bijgesteld tijdens de bestuursperiode, maar ze liggen nog steeds - en terecht - hoger dan voordien. Gevolg hiervan is dat er een drastische daling is van de totale hoeveelheid afval per inwoner per jaar in Maldegem, dat de afvalkost van de gemeente daalt, en dat de afvalbelasting ook daalt.

 

Het groene principe 'de vervuiler betaalt' is bovendien aantoonbaar sterk toegenomen in Maldegem.