Groenprogramma met betrekking tot afval wordt uitgevoerd: winst, winst, winst!

20 Maart 2014

Groen-stem bij verkiezingen? Véél effect!    

Op het recyclagepark valt het gratisverhaal van 25 euro per gezin weg maar ook de 75 euro 'milieu'belasting verdwijnt. Wie er in slaagt om het bezoek aan de betalende zones te beperken, spendeert er per jaar veel minder dan 50 euro. Winst voor de milieuvriendelijke gezinnen dus! Wie door de maatregel zou verliezen maar beslist tot een gedragswijziging heeft de kans dat te doen. Groenafval bij voorbeeld, kost de gemeente 100 000 euro verwerkingskost per jaar. De burger die een oplossing vindt in de eigen tuin, bespaart dus niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de gemeente. Dubbele winst! En is groenafval een ramp voor de tuin? Wel nee, integendeel, een composthoop lost erg veel op. Het is een besparing op aankoop en onderhoud van trekhaken, aanhangwagentjes, benzine, tijd, ? en zo'n stapel groenresten brengen meer natuurwaarden in de tuin. Bovendien verdwijnt het materiaal in zo'n hoop spontaan, als sneeuw voor de zon. Allemaal voordelen dus.

Elk gezin ontving de afgelopen weken, afhankelijk van de samenstelling, één of meer rollen huisvuilzakken om het afval in te bergen waar niemand onder uit kan omdat de producenten het opdringen. Daarom bekostigt de gemeente die zakken voor u. Wie er in slaagt met dit aantal toe te komen, betaalt voor huisvuil dus niks. In tegenstelling tot vroeger, waar elke zak 1,25 euro kostte. Winst voor de milieuvriendelijke gezinnen dus. Wie niet toekomt met het aanbod, betaalt 2 euro per zak. Dit moedigt aan over dit probleem te gaan nadenken. Wie nergens naar kijkt en daardoor, in vergelijking met vroeger verlies zou maken, kan dat gemakkelijk bijsturen. De gemeente ondersteunt hen want ze voorziet meer compostpaviljoentjes, haalt verder gratis glas en papier op en laat de huidige gratiszone op het recyclageperk gratis.

Als we met zijn allen minder huisvuil naar de verbrandingsoven moeten voeren, dan maken we ook nog eens financiële winst door een dalende verbrandingskost en verbetert de luchtkwaliteit. Goed voor de portemonnee, vooral van zij die nu al weinig over houden of die te kort hebben. Goed voor de gezondheid, vooral van zij die nu al moeilijk ademen: baby's, zieken, mensen met allergieën, senioren, ? Allemaal voordelen dus.

 

Erwin Goethals