Gouverneur vernietigt beslissing aankoop gronden naast Meos

14 Juli 2021

Gouverneur vernietigt beslissing aankoop gronden naast Meos

foto: Koenraad De Ceuninck (CD&V Maldegem) en Stefaan Standaert (Groen Maldegem) ter hoogte van de bewuste gronden    

Dit is een gemeenschappelijk persbericht van CD&V Maldegem en Groen Maldegem.

 

Gouverneur geeft CD&V en Groen gelijk en vernietigt gemeenteraadsbesluit (Horemansdreef)

 

Enkele maanden terug wenste de gemeente Maldegem gronden gelegen naast de sporthal Meos aan te kopen voor een prijs van 1.232.000 euro belastingsgeld, terwijl de gronden maar geschat waren op 375.000 euro. Daarom trokken CD&V-raadslid Koenraad De Ceuninck en Groen-raadslid Stefaan Standaert naar de gouverneur. Die laatste geeft beide raadsleden nu over de hele lijn gelijk. Het besluit van de gemeenteraad wordt dan ook vernietigd.

 

Het gaat om gronden die gelegen zijn langs de Horemansdreef, die zijn ingekleurd als zone voor dagrecreatie en die grotendeels waterziek zijn. De gouverneur stelt in haar besluit letterlijk: “Voor dergelijke gronden, waarvan bovendien de ontwikkelingsmogelijkheden door de bodemgesteldheid van een deel ervan beperkt zijn, drie keer de schattingsprijs betalen, is buitensporig”. De gouverneur heeft het verder over een schending van zowel het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het zuinigheidsbeginsel.  

 

De burgemeester stelde destijds in de pers dat het ging om een unieke opportuniteit. Dat klopt uiteraard niet. Aangezien de gronden zijn ingekleurd als zone voor dagrecreatie zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van de gronden sowieso beperkt. Veel kopers zullen er niet opdagen. Ook in de toekomst zal de gemeente die gronden dus kunnen aankopen, maar dan tegen een normale prijs. We zijn benieuwd of de burgemeester als bedrijfsleider zelf gronden zou aankopen tegen die prijs. Het is duidelijk zijn geld niet.

 

De burgemeester stelde in de gemeenteraad dat ook het vorige college evenveel zou geboden hebben. Niets is minder waar. Het college wenste een strook onverkavelde bouwgrond te ruilen voor de bijna volledige oppervlakte langs de Horemansdreef. In dat geval moest de nieuwe eigenaar wel de kosten van de verkaveling op zich nemen. Het was in ieder een veel goedkopere oplossing zonder dat de gemeente geld op tafel moest leggen.

 

Tot slot, wij benadrukken dat we niet tegen het principe van deze aankoop zijn. Echter, het algemeen belang staat voor ons voorop en dat is in deze de centen van de Maldegemse bevolking. Met deze klacht, en de uitspraak van de gouverneur, hebben we de Maldegemse bevolking alvast deze financiële kater bespaard.