Huis Wallyn komt vrij... Groen is blij

10 April 2013

Huis Wallyn komt vrij...Groen is blij  Door de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om de dienstverlening voor de burger te centraliseren op twee sites, komen huis Wallyn en het Oud Schepenhuis in de Markstraat vrij. De gemeente heeft ook een woning vrij in de Kloosterstraat in Middelburg en er moet onder andere ook nagedacht worden over de toekomst van de site Van Cauteren en de evenementenloods op het Industrieterrein. In de komende weken hakt het college nog meer knopen door met betrekking tot het patrimonium van de gemeente. Het groenprogramma wil meer doen met minder en energie besparen waar het kan. We zien wat er uit de bus komt!