Inspanningen voor Burkel lonen

24 December 2022

Inspanningen voor Burkel lonen

'Ja aan grondgebonden familiale landbouw. Nee tegen een megastal in landschappelijk waardevol gebied.'

foto: Torrebos, copyright Natuurpunt Maldegem-Knesselare, fotogalerij Torrebos

 

Bezwaar tegen een megastal

 

In december van 2021 tekende Groen Maldegem bezwaar aan tegen de aanvraag van Sibavar bv voor de vergunningshernieuwing en uitbreiding van het varkensbedrijf met mestverwerking. Dichtbij meerdere waardevolle natuurgebieden is dergelijk landbouwindustrieel bedrijf niet op zijn plaats. Bovendien bedreigt het door geurhinder en door zwaar transport de woonkwaliteit en de belevingskwaliteit. Onze bezwaren lees je hier. 

 

Voor alle duidelijkheid: wij zijn hier niet tegen plaatselijke landbouwers met grondgebonden landbouwactiviteiten, wel tegen landbouwindustriële activiteiten die een te grote impact hebben op milieu en leefomgeving. Als het gaat over beoordeling van landbouwbedrijven betreffende stikstofdepositie en ammoniakwaarden, geven wij de voorkeur aan plaatselijke kleinschalige en grondgebonden landbouwbedrijven en niet aan de uitbreiding van industriële grootschalige landbouw. Wij ondersteunen dan ook het buurt- en actiecomité Leefbaar Burkel dat werd opgericht met de slogan 'Ja aan grondgebonden familiale landbouw. Nee tegen een megastal in landschappelijk waardevol gebied.'

 

Groen schepen Stefaan Standaert nam in dit dossier het voortouw in het Maldegemse schepencollege wat resulteerde in een negatief advies van de gemeente Maldegem tegen deze aanvraag tot uitbreiding. 

 

Goed nieuws voor de natuur

 

Het bedrijf Sibavar heeft intussen zelf besloten om haar activiteiten in deze site te Burkel stop te zetten. Het bedrijf trekt haar aanvraag in en stapt in het flankerend beleid van de Vlaamse overheid. De aanvoer van mest wordt stopgezet tegen 1 maart. Er is een concreet stappenplan om tegen einde 2023 de activiteit stop te zetten. Goed nieuws voor de natuur in onze gemeente. De provincie vergunde onder die voorwaarde een verlenging van de bestaande vergunning tot einde 2023. 

We wensen actiegroep Leefbaar Burkel proficiat met dit resultaat en volgen dit dossier verder op.