Klimaatbeleid: samenwerking met Veneco verlengd

09 December 2023

Klimaatbeleid: samenwerking met Veneco verlengd

Veneco zal Maldegem en haar inwoners ook de komende jaren ondersteunen voor klimaat, energie en wonen.

foto: Mobiel Energiehuis Veneco aan het Sint-Annapark

Maldegem verlengt haar samenwerking met intergemeentelijke dienstverlener Veneco voor klimaat-energieprojecten tot einde 2026. Klimaat en energie is en blijft een belangrijk beleidsthema in gemeente Maldegem met het Lokaal Energie- en KlimaatPact en het burgemeestersconvenant als leidraad en engagementskader.

Veneco biedt ondersteuning aan Maldegem in het realiseren van een lokaal energiebeleid en zet in op een dienstverlening op de as tussen klimaat, energie en wonen. Veneco zal een meerwaarde zijn voor het uitvoeren van het klimaatmitigatie en -adaptatieplan en kan daarbij de diensten in Maldegem een deel ontlasten. 

Ondermeer voor het woon- en energieloket werkt Maldegem samen met Veneco. Op de foto zie je het mobiel energiehuis van Veneco, een initiatief om bewoners onafhankelijk en gratis te adviseren omtrent renovatie.