Maldegem toont klimaatambitie

01 Juli 2023

Maldegem toont klimaatambitie

Groen Maldegem in het lokaal bestuur zet stevig in op klimaatbeleid.

Groen Maldegem heeft bij de samenstelling van het nieuwe bestuur stevig ingezet op klimaatambitie. Stefaan Standaert werd schepen van klimaat in het nieuwe bestuur en we zorgden ervoor dat de nodige fondsen voor klimaatbeleid ter beschikking kwamen. 

Intussen zijn we een jaar verder en hangt Maldegem niet langer in de staart van het peloton wat klimaatbeleid betreft. Dat was wel even anders in de eerste drie jaar van de bestuursperiode, toen Groen Maldegem in de oppositie zat. 

In de gemeenteraad van 22 juni keurde de gemeenteraad de klimaatactieplannen goed om zowel de klimaatopwarming tegen te gaan (mitigatie) als om ons aan te passen aan het veranderende klimaat (adaptatie). De gemeenteraad keurde ook de inschrijving goed voor het lokaal energie- en klimaatpact versie 2.1, een ambitieus doelenkader waarvoor de gemeente extra subsidies van Vlaanderen bekomt. 

Dankzij Groen Maldegem en een gemeentebestuur waarin samenwerking en wederzijds respect werkwoorden zijn, maakt Maldegem nu opnieuw werk van klimaatactie. Het klimaatplan dat nu voorligt bevat heel wat acties en vormt de basis voor het uitwerken van die acties in de komende 8 jaar. De Maldegemnaars daarbij betrekken is alvast een van de krachtlijnen van dit plan. 

Maldegem klimaatgezond - info en links