Meerjarenplanning in Voorbereiding

10 April 2013

Meerjarenplanning in voorbereiding: Groen pleit voor duurzaamheid, fiscale rechtvaardigheid en bestrijding van armoede en vergrijzing Het meerjarenplan moet de financiële middelen voor de komende legislatuur vast leggen. Op basis van het onderhandelde bestuursakkoord en in nauw overleg met het managementteam ? de hoogste ambtenaren van het gemeentelijke apparaat ? legt het college van burgemeester en schepenen sinds begin maart en in de komende maanden het beleidsplan voor de legislatuur in een definitieve, ook budgetmatig verantwoorde plooi. Dat meerjarenplan wordt tegen eind dit jaar dan aan de gemeenteraad voorgelegd. Groen wil een evenwichtig meerjarenplan dat gebaseerd is op duurzaamheid en waar de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen.