Natuur en landbouw beschermen en ondersteunen

19 April 2015

Het Maldegemse gemeentebestuur (CD&V en Groen) heeft een motie goedgekeurd om natuur én landbouw te ondersteunen. De boodschap is duidelijk: de Vlaamse regering moet haar natuurgebieden beter beschermen en moet getroffen landbouwbedrijven vergoeden. Met de goedkeuring van deze motie geeft het gemeentebestuur een duidelijk signaal aan de Vlaamse regering.  De motie kwam er naar aanleiding van het plan Programmatische Aanpak Stikstof en de groene, oranje en rode kaarten die in dit kader werden toegestuurd aan landbouwbedrijven. Eind april 2014 besliste de Vlaamse Regering immers om de uitstoot van stikstof en ammoniak aan te pakken. Die schadelijke stoffen verzuren de lucht en hebben een negatieve impact op de natuur. Via het plan PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) beschermt Vlaanderen haar belangrijkste natuurgebieden.  Beide meerderheidspartijen hielden een constructief debat over de kwestie en dienden daarop een gemeenschappelijke motie in op de gemeenteraad. 'Samen met onze coalitiepartner willen we dat de Vlaamse regering rekening houdt met onze voorwaarden. We pleiten onverminderd voor natuurherstel, maar flankerend moeten getroffen gemengde familiale landbouwbedrijven volledig gecompenseerd worden vanuit de Vlaamse en Europese landbouwfondsen', aldus schepen Erwin Goethals. 

In de motie staan acht werkpunten opgesomd voor de Vlaamse Regering:

  1. Vlaanderen moet de belangrijke natuurgebieden - speciale beschermingszones - zo snel mogelijk verfijnen en moet rekening houden met ecologische én socio-economische factoren. 
  2. Rechtszekerheid op lange termijn is essentieel voor de betrokken veehouders 
  3. In de natuurgebieden moet er transparante monitoring zijn om de gunstige staat waarin de natuur er zich bevindt, vast te stellen.
  4. Vlotte informatiedoorstroming vanuit Vlaanderen naar de landbouwsector, het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten is essentieel.
  5. Vlaanderen moet werken aan een duidelijk compensatiebeleid voor alle getroffen landbouwbedrijven, dus ook voor de oranje en groene.
  6. Vlaanderen moet ook maatregelen nemen voor andere sectoren die een impact hebben op natuur en milieu.
  7. Landbouwers nemen al heel wat maatregelen en zullen nog eens extra inspanningen moeten doen. Vlaanderen moet hen hiervoor vergoeden vanuit hun landbouwbudgetten.
  8. Vlaanderen moet ook bijkomende middelen beschikbaar stellen om concreet werk te maken van het herstelbeheer in de belangrijkste natuurgebieden.