Nieuw Gemeentehuis: groene accenten maar financiële miskleun

10 Juni 2012

Eindelijk een fractielokaal, dubbel glas, isolatie, een ringleiding voor gehoorgestoorden en een lift! Geert Dhont, het eerste groene raadslid in 1988, vroeg al bij het begin van de jaren '90 naar een lift toen de raadszaal enkel met trappen te bereiken was. Gehandicapte personen konden geen lid worden van de gemeenteraad, konden niet eens naar de raadszitting komen luisteren, konden niet terecht op de financiële dienst, op de personeelsdienst, ? Tegelijk met deze sociale en democratische tekortkoming, vroegen de groenen naar dubbel glas en naar de isolering van het dak. Later kwam daar, uit democratische overwegingen, nog de vraag naar een fractielokaal bij waar de verschillende gemeenteraadsfracties een vergaderzaal ter beschikking zouden krijgen. De schepencolleges en de fractievergaderingen van de meerderheid vinden/vonden in het gemeentehuis plaats, de oppositie moest/moet haar plan trekken in privé-woningen of ?zalen. De opeenvolgende burgemeesters Rotsart de Hertaing en De Roo slaagden er tot 2004 in om deze groene boot af te houden. Pas twintig jaar na onze eerste vraag is deze groene realisatie een feit: er is een lift in het gemeentehuis, er is overal dubbel glas, het dak is geïsoleerd en er is een fractielokaal voorzien. Groen is vandaag heel trots: vijf groenvoorstellen uitgevoerd. Er kwam inderdaad nog een vijfde realisatie bij tijdens de uitvoering van het project zelf. Groen-raadslid Lies Dhondt bekwam de installatie van een ringleiding voor gehoorgestoorden waardoor die zich in het nieuwe gemeentehuis op één afgezonderde geluidsbron kunnen richten zonder last te hebben van achtergrondgeluiden. De kleur van de deuren van het gerenoveerde gebouw geeft het aan, we hebben een gemeentehuis met erg duidelijke groene accenten.Groen stemde tijdens de voorontwerpfase voor renovatie en nieuwbouw.

Burgemeester De Roo zag na onze tussenkomsten in dat hij de renovatie van het gemeentehuis niet eeuwig voor zich uit kon schuiven. Zijn principiële opvattingen t.a.v. de toegankelijkheid van het openbaar domein voor gehandicapte personen, stroken met de onze. De hoge energiefacturen dreven hem, op vlak van isolatie en dubbele beglazing wellicht nog meer in onze groene armen. Het blijft, ook voor ons, raden naar de vraag waarom hij de vrij eenvoudig te realiseren groene eis voor de grondige renovatie van het bestaande gebouw omzette in een ambitieus renovatie- én nieuwbouwplan. Via de 'open oproep' maakte de gemeente van dit project een architectuurwedstrijd die werd gecoördineerd door de Vlaamse Bouwmeester, bOb Van Reeth. Uit die open oproep selecteerde de gemeenteraad het ontwerp van architect Lens. In de voorontwerpfase werd de kostprijs voor de renovatie en de nieuwbouw geraamd op 3 miljoen euro waarvan tot 1 miljoen euro renovatiesubsidie kon terug gekregen worden.  Met inbegrip van ons eigen idee dat na realisatie van die nieuwe vleugel het huis Wallyn zou kunnen worden verkocht, vonden we dat een financieel haalbare kaart. We zouden met dit project werk creëren voor heel wat mensen gedurende een aantal jaren, we zouden er een energetisch, democratisch en sociaal beter gebouw door krijgen, we zouden er de gemeentelijke organisatie door kunnen versterken, we zouden de publieke ruimte er aantrekkelijker kunnen door maken, ? zonder al te erg beslag te leggen op de gemeentefinanciën. Groen steunde in de voorontwerpfase dan ook de absolute meerderheid.

 

 

Project financieel ontspoord, Groen haakt af

Als we vandaag zien dat dit project de gemeente bijna het drievoudige kost van wat in de voorontwerpfase geraamd was, dan zijn we niet rouwig om het feit dat we al zes jaar geleden tegen het definitieve ontwerp hebben gestemd. Het is niet ernstig te noemen dat de absolute meerderheid hoge belastingen oplegt aan een relatief weinig verdienende bevolking en dat geld dan aan luxe over de balk gooit. Eén voorbeeld is al genoeg om de houding van het college en haar absolute meerderheid te illustreren. De nieuwe gemeenteraadzaal is een stuk kleiner dan de vorige en de zaal ligt niet meer aan de straatkant en vangt dus minder rumoer van buiten op. Wat blijkt? Waar in de oude raadzaal de raadsleden geen micro met geluidsinstallatie ter beschikking hadden om hun tussenkomsten te houden, is dat vandaag wel het geval. Die installatie is gewoon overbodig en staat er voor de bluf. Bovendien kan er in het zaaltje amper publiek binnen. Dit is maar één voorbeeldje van de tientallen elementen die de prijs van dit project hebben laten ontsporen. Dit is niet van het niveau van deze gemeente maar er mijlenver over. U hebt het met uw eigen ogen kunnen zien.  Alle raadsleden van de absolute meerderheid zijn hiervoor mee verantwoordelijk. Ze hebben het college laten doen.

Hoewel het geld op is, vindt u het wellicht, net als wij, hoog tijd voor verandering en voor zuiniger beheer van uw middelen. Absolute meerderheden ontsporen iets makkelijker. U kunt dat fenomeen  in oktober voorkomen.

voor Groen Maldegem 

door E. Goethals