Reesinghe bedreigd. Tijd voor actie!

03 Augustus 2021

Reesinghe bedreigd. Tijd voor actie!

foto: vorige week kregen omwonenden de brief over de aanvraag omgevingsvergunning in de bus    

Er werd een aanvraag omgevingsvergunning voor verkaveling in Reesinghe ingediend. Van 4 augustus tot 2 september loopt het openbaar onderzoek. De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem, enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via 050/72.86.00 of via www.maldegem.be/afspraak. Het dossier kan ook online geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=MMTXQQNvQ5mfGFLkIFVKWQ

Let wel: op het Omgevingsloket staan niet alle documenten die ter inzage liggen bij de dienst Omgeving. 

 

In de periode van 4 augustus tot 2 september kunnen bezwaren ingediend worden bij de gemeente, zowel online als per brief. Door het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning laat je weten dat je het niet eens bent met dit project. Het is best om tijdig bezwaar in te dienen en op een zo volledig mogelijke manier. De argumenten op basis waarvan je een bezwaar kan indienen, zijn zeer ruim. In de komende dagen gaan we een overzicht van bezwaren online plaatsen die kunnen helpen bij het indienen van jouw bezwaar.

 

De Maldegemnaar weet heel goed waarom hij/zij geen bebouwing wil in dit prachtig stukje groen landschap in Maldegem. De online petitie Red Reesinghe maakt duidelijk dat velen hun bezwaren klaar hebben waarom bebouwing in dit gebied een heel slecht idee is. De online petitie heeft intussen 1.111 ondertekenaars, waarvan het overgrote deel - meer dan 800 - Maldegemnaars zijn. Onze petitie was helaas enkel online te ondertekenen door de corona-maatregelen.  

 

Het spreekt vanzelf dat we in de komende weken acties gaan voeren om de Maldegemnaars op de hoogte te brengen en zoveel mogelijk bezwaarschriften te laten indienen. Daarvoor wordt zeker een deur-aan-deur actie gepland in de komende weken.

 

Wil je mee rondgaan voor de ultieme redding van Reesinghe? Doe mee, laat het weten via een mailtje. Stay tuned. Hou de komende dagen en weken onze website of de Facebookpagina in de gaten voor laatste info.