Ronde van Maldegem

02 Februari 2012

De Ronde Van Maldegem: burgers vragen vooral respect! Als inwoner van de Edestraat bezocht ik de 'wijkvergadering' die door het gemeentebestuur werd belegd om te luisteren naar de voorstellen en vragen van de mensen. Los van de vraag of dit om een verkiezingsinitiatief gaat van de meerderheid ? zie de bedenkingen op het einde van het artikel ? was het een interessante ontmoeting. Opvallend veel politici, ex-politici en kandidaat ? politici in de zaal. Opvallend weinig jongeren in de zaal, integendeel, een meerderheid aan 50-plussers. Opvallend weinig mensen in de zaal ten opzichte van het aantal inwoners van de betrokken wijk. Opvallend hoe de meest uiteenlopende vragen toch allemaal in dezelfde richting gingen. Ik merk de belangrijkste bekommernis van deze groep van mensen ook in mijn eigen werkveld, mijn eigen leven. Een beschouwing:Sluikstorten in de openbare vuilnisbak, parkeren op voet- of fietspad, oorverdovend lawaai maken, hondenpoep achterlaten, een paviljoentje slopen in het park, je drankblikje in de struiken keilen, een scheidsrechter uitschelden, je kauwgom tegen de onderkant van je bank plakken, met je voeten tegen het glas van het bushokje zitten, ? Jonge of oude pleger, dit alles is in hetzelfde bedje ziek. Gebrek aan respect. De ouderen op de vergadering ? flink nageheuld door de meeste aanwezige politici ? zagen de jongeren als de grote schuldigen. Maar van wie zouden die jongeren dat toch geleerd hebben? En verkeerd parkeren, hondenpoep achterlaten, scheidsrechters uitschelden en sluikstorten in vuilnisbakken zijn niet meteen vergrijpen die aan jongeren kunnen toegeschreven worden. Deze problematiek is generatieoverschrijdend.

Groen! stelt vier middelen voor die tegelijk nodig zijn om hieraan te verhelpen. De eerste twee zijn door elk individu persoonlijk op te nemen en passen helemaal in een groene levensstijl waarin aandacht voor de anderen vanzelfsprekend is. De derde is een opdracht voor politie en gemeenschapswacht. De vierde wordt door de politieke initiatieven van Groen! ingevuld.

Om tot meer respect in de samenleving te komen is m.i. het volgende nodig:

  1. Zelf geen vergrijpen plegen. Hoe heb je anders de autoriteit om aan anderen te vragen dat ook niet te doen?
  2. Een alert burger zijn die falende medeburgers erop wijst dat iets niet kan. Om dat te kunnen moet je die medeburger vooraf al minstens één keer vriendelijk goeiendag hebben gezegd. Dan  wordt je opmerking gemakkelijker aanvaard. Vriendelijk zijn en open staan voor alle mensen die je tegenkomt is dus een noodzakelijke voorwaarde om alerte burger te kunnen zijn en daar een constructieve rol te kunnen spelen.
  3. Een minder lakse opstelling van politie en gemeenschapswacht. De gemeentelijke administratieve sanctie laat toe om dit soort van ambetantigheden te bestraffen met een boete. Dit systeem wordt nog veel te weinig toegepast. De autoriteiten zien sommige feiten niet omdat ze die godbetert zelf niet erg vinden of ze vinden het de moeite niet waard om er lastig over te doen tegen iemand of ze doen alsof ze het niet zien om niet te moeten optreden of ze zijn te weinig op het terrein, als autoriteit tussen de mensen. Onze gemeenschapswachten werken van 9 tot 17 uur en zijn meestal te vinden op kantoor, dat is toch de bedoeling niet. Onze politie rijdt met een opzichte combi het park binnen en rijdt begot zelf met de auto erdoor. Wat moet je dan gaan eisen dat er geen brommertjes door mogen?
  4. Groen! doet voortdurend positieve voorstellen om de punten 1, 2 en 3 gemakkelijker te kunnen toepassen. Neem het goed draaiende compostpaviljoen in het park. Dat brengt mensen samen voor een praatje, beloont die mensen met een goedkopere huisvuilfactuur, verlaagt de verbrandingsovenfactuur voor de gemeente, bevordert zuivere lucht, vermindert de neiging om afval in openbare vuilnisbakken te gaan deponeren, ? Een met een hekken afgebakende loopzone in het park kan voor hondeneigenaars in het centrum een oplossing zijn zodat ze hun dier niet meer tussen spelende kinderen moeten laten lopen en kan de klachten van hondenpoep in de straat verminderen.  Ik stelde op de wijkvergadering voor om een tweede compostpaviljoen te openen in de buurt van de academie voor kunsten en het lokaal dienstencentrum. Zo kunnen flatbewoners van de buurt rond het postkantoor hun composteerbaar afval gratis en voor niets daar kwijt en wordt het sociaal netwerk versterkt.

 

Het valt op dat de meerderheid deze 'Ronde van Maldegem' organiseert aan het eind van de legislatuur. Deze meerderheid kan de serieuze vragen van de bevolking, waarvoor het antwoord een investering van het bestuur vraagt, niet eens uitvoeren of beloven. De begroting voor 2012 is namelijk al gestemd en op 14 oktober 2012 zijn er al verkiezingen. Het is nogal arrogant te passeren aan het oordeel van de kiezer en er zo maar van uit te gaan dat de huidige meerderheid behouden blijft. Maar arrogantie past natuurlijk wel in het plaatje van een decennialange absolute meerderheid. Als je nooit met iemand rekening moet houden, vergeet je soms dat dat toch de basis van een democratie is.

Normaliter moet zo'n vragenronde dus bij het begin van de legislatuur gebeuren en daarna jaarlijks herhaald worden om ernstig te kunnen worden genomen. Tenzij je het natuurlijk opvat als een partijpolitieke bijeenkomst waarop de cd&v aan haar kiezers vraagt wat ze op haar verkiezingsprogramma moet zetten en waar ze aan potentiële kiezers wil tonen hoe bezorgd ze over hen is en hoe veel rekening ze met hen wil houden. Die laatste indruk bleef na de vergadering verschrikkelijk rechtop. Vooral ook omdat op het eind van die 'wijkvergadering' een slideshow kwam met gerealiseerde projecten in de gehele gemeente.  Vreemd toch voor een wijkvergadering.

 

 

E. Goethals