Ruimte geven aan water

27 December 2023

Ruimte geven aan water

Extra stuwen kunnen een groot verschil maken of een landbouwgrond droog komt te vallen of op andere ogenblikken dreigt te overstromen. Maldegem zet daar terecht op in.

foto copyright: Polder van Maldegem

De beelden van de overstroomde Westhoek zijn op ons netvlies gebrand. Extreme neerslag zal steeds meer voorkomen. Ook Maldegem wapent zich hiertegen. Het Maldegemse bestuur geeft de komende jaren subsidies aan de Polder van Maldegem om stuwen te plaatsen. Maldegem tekent samen met de Polder ook in op een project WIJ-water waardoor een 12-tal stuwen zullen geplaatst worden de komende jaren. Groen Maldegem is voortrekker in deze keuze van het bestuur.

Win-win voor landbouw en landschap

Binnen dit project WIJ-water wensen wij de drainerende werking van de te lage waterstand van het Schipdonkkanaal tegen te gaan. Door het plaatsen van stuwen kan het zoetwater langer infiltreren. Het volledige grondgebied van de polder wordt zo omgevormd tot waterbatterij, goed voor droogtepreventie, overstromings-preventie en voor de biodiversiteit. Dit zal leiden tot een win-win voor landbouw en landschap, met het kostbare zoetwater als verbindende drager.