Schoolomgeving Kleit aangepast in functie van jongsten en oudsten

23 Maart 2014

  Het gemeentebestuur liet, na overleg met de school en de buurt, een autovrije wandelzone aanleggen ter hoogte van het senioren-onder-de-toren-huis van het ocmw en de vrije school De Kleitheuvel. De ingangen van de school, waar kinderen springen en rennen en waar ouders en grootouders wachten op hun spruiten, zijn op die manier totaal veilige verblijfsplekken zonder dat de toegankelijkheid in het gedrang komt. Een brede groenzone sluit die wandelzone af van de rijweg. De parkeerplaatsen aan de overkant van de straat en die voorbij de inrit naar sporthal De Berken, werden ook in een met borduren versterkt plantsoen ingetekend. De doortocht van Kleit-centrum ziet er hierdoor een stuk smaller uit wat automatisch leidt tot trager verkeer. Auto's kunnen in die zone nauwelijks nog wild parkeren waardoor de chaos een eind uit de buurt van de schoolingang blijft. Door de ingreep krijgen kinderen die op het zebrapad aan de school willen oversteken ook een veel beter zicht op de rijweg want er staan geen geparkeerde voertuigen meer. De halve bollen die destijds wel wat problemen gaven, zijn verwijderd.

Ocmw-, gemeente- en schoolbestuur riepen ter gelegenheid van deze reorganisatie hun autogebruikende personeelsleden dringend op om hun voertuig te parkeren op de parking aan de mariagrot. Op die manier moeten er parkeerplaatsen in de Kleitkalseide vrij komen, wat ten goede komt aan de handelaars in de buurt. Hopelijk lukt dit en kunnen de verschillende deelnemers aan het Kleitse dorpsweefsel elkaar versterken in hun mogelijkheden.