Het Smoefelpark en bijenvriendelijke initiatieven

14 Oktober 2018

Het Smoefelpark en bijenvriendelijke initiatieven

foto: vooraan het Smoefelpark is een zone voor moestuinieren aangelegd en een bijenhotel gebouwd  

Smoefelen in het park

Een verwilderd stuk in het St-Annapark is met een zeer lage kost en door hulp van vrijwilligers omgezet in het Smoefelpark, een eetbaar park of voedselbosje, met een strook voor moestuin, beide in gebruik voor educatie, ecologie, pluktuin, rust.

In het Smoefelpark is ook een bijenhotel gebouwd.

Andere bijenvriendelijke initiatieven die werden genomen: er worden zadenmengsels voor bloemrijke planten aangeboden, en er zijn sinds 2013 geen pesticides meer gebruikt voor onkruidbestrijding, er wordt uitsluitend met gasbranders en heetwaterunits gewerkt.