spaghetti-avond 23 februari 2013

11 Maart 2013

Groen spaghetti- avond zaterdag 23 februari.  Een beetje laat om nog een nieuwjaarsreceptie te organiseren vinden we. We willen er graag ook veel maar van maken dan de 'obligate' drink op het nieuwe jaar.

Voor Groen Maldegem is 2013 een heel bijzonder jaar.

De eerste keer sinds ons bestaan mogen we deelnemen aan de meerderheid.!

 

Op 9 november keurde de Algemene Vergadering het voorliggende coalitieakkoord goed. Dit was na weken hard werken het sluitstuk en geeft ons de kans de sociale sporen uit te zetten voor de komende zes jaar en Maldegem een groener gezicht te geven. Dit vertrouwen heeft ons gesteund en geeft ons de nodige energie om er vol voor te gaan.

Die bewuste, memorabele avond beloofden we alle campagnemedewerkers te trakteren. Belofte maakt schuld. We toasten met cava en serveren  spaghetti, volkoren of bio, met of zonder vlees, om de simpele reden dat jullie dit meer dan verdiend hebben.

 

 

De juiste woorden vinden om de tweede reden van onze spaghetti-avond te verwoorden is een stuk minder gemakkelijk. 'Afscheid' is te radicaal en lijkt of alle banden worden doorgesneden. Dat willen we niet. 'Uitzwaaien', nee dat doe je als iemand op reis vertrekt. 'Bedanken voor de inzet en de samenwerking' lijkt nog het dichtst de realiteit te benaderen. Diëgo Smessaert, onze jongste mandataris, heeft jobkansen gekregen en genomen in Luik. Hij woont daar ook sinds kort en kan dus niet langer als Maldegemse mandataris aan het werk blijven.

Met spijt in het hart moeten we je loslaten, maar met evenveel overtuiging wensen we je een schitterende toekomst op het pad dat je voor jezelf hebt gekozen.

 

één maas is al genoeg

om door het weefsel

van de tijd te glippen

de trappen op

voorbij de beelden

naar velden

van verhaal en staal

 

daar heft een jonge man het glas

op sporen van geleidelijkheid

op treinen van alerte traagheid

 

met calatrava op de lippen

tuurt hij peinzend in de verte

de stad brandt als een vurig slot

 

 

7/2/2013

Erwin Goethals voor Diëgo

Onze keukenpieten (eigenlijk keukenDino's en Christine's) hebben heel lekker werk afgeleverd. Gewoon om de vingers bij af te likken.

 

Het is een mooie Groene traditie jaarlijks een groene pluim uit te reiken aan een vereniging of persoon welke zich op sociaal, cultureel en/of ecologisch vlak  zeer verdienstelijk heeft gemaakt in onze gemeente. Gewoonlijk nomineren we 5 projecten/personen. Dit jaar is er slechts één genomineerde en tegelijk zijn het er 1.838, namelijk de Groene kiezers. Ze gaven ons het vertrouwen, zij krijgen de Groene Pluim

 

mijn stem komt uit

mijn lijf gekropen

als een stripheldin uit kleren

onbeschaamd

recht voor de raap

getekend door haar overtuiging

verbaasd dat lezers ogen hebben

waarmee ze kiezen wat ze zien

verrukt dat kiezers oren hebben

waarmee ze lezen wat ze zegt

 

ze staat daar

helemaal bloot en kwetsbaar

mijn stem

mijn levende heldin

die met het rode potlood inkleurt

hoe zacht haar groene toekomst wordt

 

 

Erwin Goethals

16/2/2013

groene pluim 2012 voor alle 1838 groenkiezers

 

 

Stefaan Van Hecke, de Groen fractieleider in de Kamer van volksvertegenwoordigers komt de groepsleden en sympathisanten een hart onder de riem steken en deelt wat ervaring rond verschil in werking vanuit oppositie naar werken vanuit de meerderheid.

 

Serge Van Audenhove en Tom De Bie, samen 'The Sound of Si' weten de juiste toon te vinden om deze avond muzikaal af te sluiten met hun zeer gewaardeerde akoestische set.

 

 

voor Groen Maldegem

Patricia Stokx