Tragewegenplan Maldegem

01 Oktober 2023

Tragewegenplan Maldegem

Onder impuls van Groen schepen Standaert maakt de gemeente werk van een tragewegenplan voor Maldegem met betrokkenheid van de inwoners.

De gemeente Maldegem wil een tragewegennetwerk uitbouwen dat kadert binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan 2019 en binnen de lokale klimaatdoelstellingen. Daarvoor zal ze samenwerken met de provincie Oost-Vlaanderen en met het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei.

De bestaande inventaris voor Middelburg en Kleit krijgt een update, en nieuwe plannen wordt opgemaakt voor de andere deelkernen van Maldegem. Die bevatten niet enkel een inventaris maar ook actieplannen. Tevens wordt een beleidskader uitgewerkt.

Groen Schepen Stefaan Standaert is contactpersoon voor gemeente Maldegem en zowel de diensten milieu en duurzaamheid als mobiliteit zullen een aantal taken op zich nemen. Voor de uitvoering en concrete uitwerking zullen inwoners en belanghebbenden betrokken worden.