Uit de dromen van de lente wordt in de winter confituur gemaakt

26 Maart 2015

Maldegems 'Eetbaar park' gelanceerd bij het begin van de lente. In de winter van 2013 kapte de gemeente Maldegem, na goedkeuring van het Agentschap Natuur en Bos,  achteraan in park Wallyn de 160 bomen van een dennenbosje. De corsicaanse dennen stelden op ecologisch vlak weinig voor. Een monotoon bestand van allemaal gelijkaardige bomen trekt niet veel verschillende soorten andere planten en dieren aan. Nochtans snakt de aarde naar méér in plaats van naar minder biodiversiteit. Dit deel van het park werd bovendien weinig bezocht door mensen. Redenen om in te grijpen dus. Na de kapping namen spontaan twee mensen contact op met de gemeente. Diëgo Van de Keere en Mark De Pauw  natuurkenner, moestuinier en/of imker stelden aan de groendienst voor om mee te werken aan een ecologisch en sociaal verantwoorde nieuwe aanplanting. Daar had schepen van openbare werken Erwin Goethals, verantwoordelijk voor de groendienst en het parkbeheer en een voorstander van de korte voedselketen, uiteraard wel oor naar. 'In onderling overleg kwam het werkgroepje tot het idee 'Eetbaar park'. Het college van burgemeester en schepenen ging op haar beurt akkoord met het voorstel om dit stukje park deze sociale en ecologische functie te geven.

Het plan voorziet in de aanplanting van een variatie aan streekeigen bomen en struiken. Die variatie zal ervoor zorgen dat honingbijen maandenlang, zonder onderbreking, toegang krijgen tot nectar en stuifmeel van bloeiende soorten. Een voordeel voor imkers, voor de steeds meer bedreigde populatie honingbijen én voor de aangeplante soorten struiken en bomen zelf. De werkgroep koos soorten uit die, na bestuiving en bevruchting, allemaal eetbare vruchten opleveren. Zo profiteren niet alleen de bijen en de imkers, maar ook de parkbezoekers. De vruchten zijn in de zomer en de herfst namelijk gewoon te consumeren door passanten. Om het peterschap van de gemeente Maldegem over de appelsoort 'Goudreinette' in de verf te zetten, wordt ook die soort aangeplant. Naast het bosje realiseren vrijwilligers een educatief biomoestuintje met daarin sterke, inheemse, soms vergeten groentensoorten en bessen. Dit educatieve luik zet de korte keten in de verf en moedigt mensen aan om zelf, in de eigen buurt te kweken, zonder het milieu te belasten. Hoe lokaler en milieuvriendelijker geproduceerd, hoe duurzamer het voedsel.

Het gemeentebestuur stelde voor het ontwerp en de aanleg van 'Eetbaar park' de mensen en het materiaal van haar groendienst ter beschikking. Bovendien financiert de gemeente het plantgoed. De werkgroep bracht de gemeente haar expertise en ideeën bij. De vrijwilligers zochten zelf mensen aan voor het aanplanten van dit stukje 'eetbaar park'. Door het betrekken van jongeren, zullen die wellicht met een andere kijk dan voorheen in dit deel van het park komen spelen of verblijven en misschien later in het onderhoud of bij de ' oogst' komen mee werken. De vrijwilligers van de werkgroep beloofden namelijk om verder te blijven mee werken en tussen te komen in het onderhoud van dit deel van het park. Op die manier krijgt de groendienst van de gemeente een beetje hulp en die is uiteraard altijd welkom.

Educatie is voor de toekomst een belangrijke speerpunt van dit project. Zowel het gemeentebestuur als de vrijwilligers steken hierover nog de koppen bij elkaar. Dit voorbeeld van participatie leidt tot een duurzaam stukje park dat, hopelijk al in de volgende lente, een mooie, bloeiende en boeiende parkzone wordt. We kijken er al naar uit.

Erwin Goethals