Verminking van straatbomen!

22 Maart 2021

Verminking van straatbomen!

foto: bomen die recentelijk werden geknot en gekandelaard in Maldegem, Lazarusbron.   Verminking van meer dan 1.300 straatbomen, vaak met de dood tot gevolg!  

Burgemeester Bart Van Hulle van Maldegem heeft samen met schepen Jason Van Landschoot een aanbesteding uitgeschreven voor boomsnoei waarbij er meer dan 1.300 straatbomen in Maldegem moeten worden geknot, de kroon gereduceerd en vooral gekandelaard wat betekent dat ze zowel in de hoogte als de breedte drastisch worden ingesnoeid, op de gesteltakken en de stam. Er is een lijst met tientallen straten en het gaat over meer dan 1.300 bomen, zie lijst onderaan. Op de schets zie je wat deze snoeivormen inhouden.

schets: deboomdokter.be

 

Zowel boomverzorgers als groendienst kanten zich tegen deze plannen

 

Deze vormen van snoeien van straatbomen dateren uit een tijd waarin er nog weinig kennis was over bomen.

 

Boomverzorgers zijn het daarover eens. Het is ook vastgelegd in het ‘Technisch Vademecum Bomen’ van het Agentschap Natuur en Bos op basis van wetenschappelijke kennis. Anno 2021 is er dankzij opleidingscentra, kennisuitwisseling en andere initiatieven veel meer wetenschappelijk onderbouwde kennis.

 

Ook de gemeentelijke groendienst schaart zich achter deze zienswijze en is het in haar adviezen volledig oneens met de burgemeester en schepen.

 

Een onomkeerbare beschadiging van volwassen bomen

 

Waarom mogen deze straatbomen niet geknot en niet gekandelaard worden?

 

  • Vooreerst strookt deze snoei niet met de natuurlijke groei van bomen.
  • De bomen worden op die manier verzwakt en verminkt. Vele bomen gaan er aan ten onder soms na enkele jaren kwijnend verder te hebben geleefd.
  • Bomen kunnen in hun gesteltakken de snoeiwonden slecht afgrendelen, waardoor er grotere kans op infectie of rot is, zeker als er veel zware gesteltakken worden gekort.
  • Het kost bomen zeer veel energie om zich tegen deze wonden te beschermen, bovendien zijn hun energiereserves verminderd door het vele hout dat weggenomen is.
  • Door de bomen te toppen, maak je stamwonden, waar de bomen zich nog minder kunnen tegen beschermen en die dus een nog groter risico geven op inrotting. De belagers van de bomen krijgen een vrijgeleide doorheen de stam naar al het hout.
  • De bomen zullen proberen versneld door nieuwe scheuten tot hun oorspronkelijke kroonvolume te komen wat veel energie kost. De nieuwe scheuten hebben een zwakkere aanhechting dan de oorspronkelijke takken. Ze ontstaan vaak op een dunne schil gezond hout rond een aangetaste kern. De takken die daar ontstaan hebben een groot risico om af te breken.

 

Besluit: kandelaren van deze straatbomen komt dus neer op een onomkeerbare beschadiging en verminking!

 

Een uniform straatbeeld is een illusie

 

De bedoeling van burgemeester en schepen is om het straatbeeld uniform te maken. Dat doel zal niet bereikt worden want het is niet realistisch. Individuele bomen groeien afhankelijk van standplaats en omstandigheden verschillend uit. Ook na de hele kapstoksnoei die zogezegd een uniform beeld moet vormen, zullen de bomen - ook van dezelfde soort en in dezelfde straat - verschillen vertonen in groeisnelheid en groeipatroon.

 

Weggegooid belastinggeld, keer op keer op keer

 

Deze onoordeelkundige snoei is weggegooid belastinggeld omdat het beoogde doel - een uniform straatbeeld - niet bereikt wordt. Door de boomverzwakking en sterke teruggroei zullen de volgende snoeibeurten ook veel sneller moeten gebeuren. Dat is een intensief en duur onderhoud. En tel daarbij nog eens de kost voor interventies en eventuele schade die ontstaat door verzwakte bomen, en voor het vervangen van bomen die afsterven. Dat is wel heel veel weggegooid belastinggeld.

 

Een aanzienlijk waardeverlies als kers op de taart

 

Bovendien is er een aanzienlijk waardeverlies. Dit kan berekend worden door de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen (VVOG). Een jong-volwassen gezonde es, met een diameter van 40 cm, in rij geplant in landelijk gebied heeft een waarde van 1918 €.

Wanneer de boom gekandelaard  wordt en er is bijvoorbeeld een verlies van 45% van de kroon dan is dit een waardevermindering van 90% of 1726 €.

Als dit met honderd bomen in 1 straat gebeurt is dit 172.600,- €. 

 

Meer natuurlijke boomgroei is beter voor mensen, milieu en klimaat

 

Door het wegsnoeien van takken en bladerdek en het inkorten van de bomen zal de luchtkwaliteit verslechten. Er wordt ook veel minder CO2 uit de lucht gehaald. De biodiversiteit krijgt klappen. Mooie natuurlijke bomen zorgen in warme periodes voor verkoeling. Of zitten we liever in de volle zon op een bankje te bakken? Kruipen we liever in een bloedhete wagen achter het stuur?

Het bestuur wil volgens het meerjarenplan de CO2 uitstoot verminderen en meer groen inzetten tegen luchtvervuiling. Loze woorden wanneer de daden net het omgekeerde doen.

 

Het gemeentebestuur geeft het slechte voorbeeld

 

Bovendien mag je verwachten dat het bestuur het goede voorbeeld geeft aan de inwoners. Door deze wanpraktijken zullen mensen misschien denken dat het zo hoort, en zelf ook hun bomen op die manier willen aanpakken. Meestal is voor dit soort snoei vandaag een gemeentelijke vergunning nodig, precies omdat de snoei schadelijk is!

 

In veel steden en gemeenten wordt geïnvesteerd in ontharding en verbetering van de groeiplaats van bomen om deze zo oud mogelijk en met hun natuurlijke habitus te laten groeien. Enkel de snoei die nodig is om weggebruikers niet te hinderen wordt dan nog toegepast.

 

In Maldegem ziet het bestuur dit dus anders, de natuur dient voor hen blijkbaar enkel om naar hun hand te zetten.

 

Groen Maldegem gaat in het verzet tegen dit wanbeheer

 

Wij gaan in het verzet. In alle straten waar deze onoordeelkundige snoei zou plaatsvinden, zullen wij de inwoners bewust maken via een pamflet. Wij zullen ook een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid, omdat wij van oordeel zijn dat dit wanbeheer Maldegem schade toebrengt, schade aan de bomen, het leefmilieu, het klimaat, de gezondheid van de Maldegemnaars en de financiën van de gemeente en de Maldegemnaars. 

 

plannen gemeente Maldegem: