Voetgangers in de watten gelegd op Vossenhol

11 Februari 2014

Vanaf de Gotjensstraat tot de Oude Burkelslag werd het voetpad aan de kant van de school gerenoveerd. Dat was dringend nodig want er waren nogal wat problemen. waar buggy's, rolstoelen, kinderfietsjes en wandelaars gemakkelijk in evenwicht kunnen blijven. Ze worden dus niet langer geconfronteerd met een op- en neergaand en schuin hangend oppervlak ter hoogte van de oprit naar elke woning. Een speciale schuine oprijtegel verzorgt nu de verbinding tussen de rijweg en het wat hoger aangelegde voetpadoppervlak. De auto's die een oprit op willen, kunnen nog altijd over het voetpad heen rijden maar moeten dat aan lagere snelheid doen omdat voor hen de helling wat scherper geworden is. Een eenvoudige technische maatregel die veel verschil oplevert voor het comfort van de voetpadgebruiker.Het nieuwe voetpad heeft een lekker horizontaal oppervlak

De aansluiting tussen de Oude Burkelslag met de Schautenstraat ter hoogte van de kapel werd ter gelegenheid van dit werk wat scherper gemaakt. Waar vroeger de voertuigen uit de Oude Burkelslag tegen hoge snelheid richting Maldegem konden opdraaien, is dat nu minder het geval. Goed voor de verkeersveiligheid op de rijweg, het fietspad en het voetpad ter hoogte van kapel en school.

In eenzelfde beweging werden de boompjes van het gerenoveerde voetpad verwijderd. Ze maakten het voetpad op sommige plaatsen smaller dan 1,5 meter, hinderden met hun laaghangende takken en bladeren de gebruikers van het voetpad en vernielden met hun wortels de tegelzones rond de stammen en de leidingen van allerlei nutsvoorzieningen. Tegelijk werden de onnatuurlijk gegroeide boompjes gekneld in een quasi totaal verharde omgeving. Voor geen enkele partij een goede zaak dus. Wordt de doorgang in de wijk Vossenhol dan een kale verharde oppervlakte? Helemaal niet. De snelheidsremmende haagjes tussen rijweg en fietspad werden opnieuw aangeplant met een, dankzij een buurtbewoner, intelligenter ingeplante doorsteek aan de Gotjensstraat. In de grote groenperken daar worden enkele nieuwe hoogstammige bomen voorzien die er tientallen jaren onbekommerd zullen kunnen uitgroeien tot exemplaren die je van ver welkom heten in de groene wijk Vossenhol. Ze zullen op die plaats meteen ook een snelheidsremmend effect hebben in het straatbeeld en echte ijkpunten worden in de buurt.

Kinderen en hun begeleiders die van en naar de wijkschool willen, buurtbewoners of mensen die de kapel bezoeken, ze zullen allemaal kunnen genieten van deze realisatie die de veiligheid in hun buurt sterk heeft verbeterd. Felicitaties en dank aan de gemeentelijke diensten, de aannemer en zijn arbeiders en de buurtbewoners voor de positieve medewerking en de waardevolle praktische tips. Dank ook aan de gemeenteraadsleden van de meerderheid en de leden van het college van burgemeester en schepenen die het budget hebben voorzien en de beslissing hebben genomen om dit werk te laten uitvoeren.

 

Erwin Goethals

schepen van openbare werken en ruimtelijke ordening