Waarom wij gratis huisvuilzakken willen en geld vragen voor groenafval?

14 Januari 2020

Waarom wij gratis huisvuilzakken willen en geld vragen voor groenafval?

foto: Het Maldegems bestuur schrapt de gratis huisvuilzakken en verlaagt de prijs. En ze maakt groenafval gratis op het recyclagepark.   Waarom is Groen Maldegem daar tegen?    Er zit een heel slimme redenering achter ons idee om een pak huisvuilzakken gratis aan te bieden en tegelijk de prijs voor bijkomende zakken duur te houden. Iedereen heeft restafval, daar kan je niet van uit. Maar als je probeert zo weinig mogelijk afval te maken, en dus je restfractie klein houdt, dan kon je in het verleden eigenlijk gratis beschikken over huisvuilzakken. Wie goed sorteert en afvalarm winkelt, doet voordeel. Als je daar geen moeite voor doet, dan kost een bijkomende zak je nogal duur.   Wie goed sorteert en afvalarm winkelt, doet voordeel. Wie zelf z'n groenafval composteert, doet voordeel. Wij willen mensen aanzetten om afval ernstig te nemen, om zo (milieu)bewust mogelijk met afval om te gaan.   Op die manier moedigen wij mensen aan om met hun afval 'bezig te zijn', erover na te denken. Wat nu gebeurt, namelijk het gelijktrekken en verlagen van de prijs voor zakken, zal niemand aanmoedigen om minder huisvuil te maken. De zakken zijn gewoon een kost, die gelijkmatig omhoog gaat, naarmate je huisvuil maakt.    Dezelfde redenering zit ook achter het betalend maken van groenafval op het recyclagepark. Die kost zet mensen aan om zelf hun groenafval te composteren, het verplicht mensen 'bezig te zijn' met hun groenafval. Een verlaging van de prijs moedigen wij aan gezien de verwerkingskost gedaald is, maar geen gratis dienst. Zij die zelf composteren en dus voor de gemeente kosten besparen, zullen nu mee betalen voor iedereen die zijn groenafval op het recyclagepark afzet.    Groen Maldegem is trots dat door haar beleid de hoeveelheid afval per inwoner in de voorbije jaren sterk is afgenomen en dat de afvalkost van de gemeente is gedaald.  Het groene principe 'de vervuiler betaalt' is aantoonbaar sterk toegenomen in Maldegem. Het terugdraaien van groene maatregelen is dan ook een verkeerd signaal.