Wat als... het meerjarenplan een sprookje was?

31 December 2019

Wat als... het meerjarenplan een sprookje was?

Onze bedenkingen bij ‘Het lelijke zwaantje’ (persmededeling 31/12/2019)  

Groen Maldegem heeft bedenkingen bij het sprookje 'Het lelijke zwaantje' van het College van burgemeester en schepenen dat in elke brievenbus in Maldegem is beland. Het gaat om een partijpolitieke uitgave, op kosten van alle Maldegemnaars!

 

1. Wij vinden dat dit sprookje de Maldegemnaar onderschat. Elke Maldegemnaar kan zich zelfstandig een beeld vormen over het Meerjarenplan. Dit verhaaltje biedt geen enkele meerwaarde en wil enkel de mensen politiek beïnvloeden. Door dit sprookje wordt het meerjarenplan niet beter begrepen door de mensen.

 

2. Wij vinden dat dit sprookje onjuist informeert. Er wordt een beeld geschetst alsof er nu eindelijk een superhero aan het besturen is. De vorige besturen stonden blijkbaar voor ruimtelijke wanorde, rampzalige mobiliteit, vuilheid i.p.v. netheid, en onveiligheid. Er worden geen concrete feiten aangetoond. Het is onjuist en dus op leugens gebaseerd.

 

3. Dit sprookje misleidt de Maldegemnaars. En het bestuur doet dat ook. In de pers wordt dan ook vooral geschreven over de zogenaamde besparingen die het Maldegemse bestuur zal doorvoeren. Maar niet over de dure investeringen, 50 miljoen euro in totaal, waaronder maar liefst 15 miljoen in een nieuw Cultureel Centrum en ondergrondse parking. En in de pers lees je al helemaal niet over het opdrijven van de financiële schuld (25 miljoen extra leningen) van elke Maldegemnaar door deze plannen.

 

4. Onder het vorige bestuur met Groen werd Maldegem heel proper gehouden door het MOP-team. Op vlak van ruimtelijke ordening stonden de regels en het algemeen belang voorop i.p.v. het politiek dienstbetoon en de willekeur. Armoede werd aangepakt door meer geld te voorzien voor steun aan de armen. Er kwam tevens een steunreglement voor de schoolkosten van gezinnen in armoede, en zoveel meer. Alle partijen, ook de huidige bestuurders, waren lovend over de OCMW-werking!

 

5. Het nieuwe bestuur beweert met alle partijen goed samen te werken. Op uitnodiging van de burgemeester mocht Groen eerder drie thema’s voor onderhandeling op tafel leggen. Voor Groen Maldegem waren dat: de omzetting van de woonuitbreidingsgebieden Reesinghe en Adegem-Dorp in landbouw- en natuurgebied / het uitwerken van de woonzorgzone / het gemeentelijk klimaatbeleid voor de komende jaren. Op geen énkel van deze punten wou de burgemeester onderhandelen! Het enige punt van samenwerking dat uit de gesprekken begin 2019 naar voor kwam, was het armoedebeleid. Op dit punt zal Groen zijn woord tot samenwerking nakomen. Voor de rest is de bewering van het huidige bestuur dat het met alle partijen goed samenwerkt, louter en alleen “Schone Schijn” en vals.

 

Groen Maldegem maakte een sprookje op de counter: De fake kleren van de keizer-burgemeester.