Afvalwaterzuivering en heraanleg van straten, fiets- en voetpaden

14 Oktober 2018

Afvalwaterzuivering en heraanleg van straten, fiets- en voetpaden

foto: uitwijkstrook op versmalde rijweg voor autoverkeer, meer ruimte voor water, meer ruimte voor fietsers, te Verbranden Bos  

Groene aanpak van waterzuivering en heraanleg openbaar domein

Ondanks de noodzaak tot besparen, is er veel budget gegaan naar de nodige afvalwaterzuiveringswerken en de daarmee verbonden heraanleg van straten, fiets- en voetpaden.

 

Van extra 1213 inwoners in Maldegem gaat het afvalwater inmiddels naar het waterzuiveringsstation in plaats van de sloot. Bij de heraanleg van straten is maximaal rekening gehouden met ruimte voor fiets- en voetpaden, en zijn auto- en vrachtwagen-ontmoedigende keuzes gemaakt.

 

Minder risico op wateroverlast, levendige groene sloten, betere woonkwaliteit en veiliger verkeer.

Gesloten en dichtslibbende afwateringsbuizen zijn vervangen door open sloten, die een eind verderop konden zorgen voor minder overstromingsgevaar omdat het water vastgehouden wordt. En bovendien leverde dit vaak een levendige groene sloot op.

 

Dit werk van waterzuivering moet rond zijn tegen 2027, en Groen Maldegem kijkt er nauwgezet op toe hoe de nieuwe bestuursploeg dit verder aanpakt, en zal zeker de groene kaart bovenhalen als dat nodig is.

 

Kritiek van omwonenden is er zeker geweest, bijvoorbeeld in de Spanjaardshoek, Kruisken, Heulendonk, Verbranden Bos. Verandering is soms pijnlijk, maar het water in sloten leiden in plaats van in ondergrondse buizen vermindert heel sterk het risico op wateroverlast. Bovendien verhoogt dit de woonkwaliteit en maakt het het verkeer veiliger.