Hoe zit dat nu met onze straatbomen?

10 December 2021

Hoe zit dat nu met onze straatbomen?

foto: Google Street View 2019. Op de Ringbaan werden deze prachtige linden gekapt    

Genadeloos kappen in Maldegem gaat verder

 

Zij die ons wat gevolgd hebben de voorbije jaren, weten intussen dat Groen een volledig andere visie heeft dan het gemeentebestuur op het beheer van onze straatbomen en ons gemeentelijk groen. In februari 2020 kloegen wij al aan dat heel wat bomen ten onrechte en onnodig werden gekapt, ondermeer in de Reesinghelaan. Het gemeentebestuur volgt blindelings het NIMFY syndroom (not in my frontyard) van burgers die zich storen aan bladval of aan meestal beperkte schade aan voetpad of oprit. Veiligheid is ook vaak een toverwoord: het minste risico op takbreuk is soms voldoende om de boom te kappen. 

 

Reesinghelaan voor de kap

Reesinghelaan nieuwe aanplant

 

Ook dit jaar bezondigt het bestuur zich hieraan. In de Kallestraat en de Ringbaan werden maar liefst 51 grote lindebomen gekapt. De boomwortels berokkenen schade aan de eigendommen van de bewoners. Over welke noemenswaardige schade gaat het hier? Wordt het gras minder groen rond de boomstam? Opnieuw een NIMFY verhaal. Om haar imago van hip bestuur te benadrukken, luidt de titel van de aankondiging op de gemeentelijke website: 'Aanplant en onderhoud van bomen', subtitel: '75 nieuwe bomen in Kallestraat en Ringbaan'. Ja, zo doe je de werkelijkheid geweld aan, natuurlijk. In werkelijkheid worden veel mooie bomen gewoon vernietigd. Daarvoor zullen blijkbaar 25 steeneiken en 50 haagbeuken in de plaats komen. Beide soorten laten zich heel hard in vorm snoeien en dat is meteen ook de bedoeling van dit bestuur. Alle straatbomen moeten een zogezegd 'Maldegems' karakter krijgen, namelijk een meer mediterrane vorm, zuilvormig gesnoeid, als struiken eerder dan als bomen. Daar moeten die prachtige linden dan maar voor sneuvelen. In Maldegem wordt een klacht van een burger over schade door een grote straatboom wel heel snel aangenomen om tot kappen over te gaan. 

Ringbaan voor de kap

Ringbaan na de kap

 

De grillen van het huidige bestuur die alle bomen in Maldegem tot uniforme zuiltjes wil maken, laten zich intussen ook al zien in de Kleitkalseide. Ook daar moesten 55 bomen van nauwelijks 8 of 9 jaar sneuvelen voor zuilvormige zuileiken. Het nieuwe straatbeeld van het bestuur moet zich onderscheiden van onze buurgemeenten. Bomen zoals in Knokke of Sint-Martens-Latem kunnen dan weer wel - pas op, wij verzinnen dit niet he, dit komt rechtstreeks uit collegebesluiten. Het straatbeeld moet uniform en zuiders zijn en met cachet, elitair. Zuilvormig, ook waar er nauwelijks ruimte voor is, waar het hinderlijk is voor fietsers en auto's en wat veel snoeiwerk blijft vragen. Streekeigen? Nee, dat hoeft blijkbaar niet meer! Over dat uniforme groen = minder groen, hadden we het al uitvoerig in een eerder artikel.

Kleitkalseide na kap van jonge bomen

Kleitkalseide zuileiken

Onoordeelkundig snoeien in Maldegem gaat verder

 

Ons artikel van dit voorjaar laat in haar titel niets aan de verbeelding over: Verminking van meer dan 1.300 straatbomen, vaak met de dood tot gevolg. Zowel boomverzorgers/-deskundigen lieten ons dat weten en ook de groendienst in Maldegem zelf verzette zich tegen de plannen tot overdreven vormsnoei van volwassen straatbomen. Deze door het bestuur opgestelde snoei-opdracht waarbij kandelaren en knotten de rode draad vormt, is zondermeer rampzalig voor de straatbomen zelf. Die bomen worden verzwakt en verminkt en lopen zware wonden op die onherstelbaar zijn.

 

Groen Maldegem diende dan ook klacht in bij de hogere overheid, namelijk de provincie. Helaas en totaal ten onrechte volgde de gouverneur onze klacht niet. Ze beroept zich daarvoor op de autonomie van de gemeente en het feit dat de groendienst administratief de lijst van de te snoeien bomen wel heeft opgesteld. Tja, zo krijg je elke klacht neergeklopt natuurlijk. Hier lees je ons artikel hierover

 

Wij hadden contact met boomverzorgers en boomexperten en die waren allen formeel: deze vormen van snoeien van straatbomen dateren uit een tijd waarin er nog weinig kennis was over bomenAnno 2021 is er dankzij opleidingscentra, kennisuitwisseling en andere initiatieven veel meer wetenschappelijk onderbouwde kennis. Ondermeer naar aanleiding van de plannen van Maldegem verschijnt een artikel over de problemen door deze snoeivormen in meerdere vaktijdschriften zoals het vakblad Bomen en het magazine Groencontact van de VVOG Vereniging voor Openbaar Groen (N.B. een vereniging waarmee Maldegem onlangs de overeenkomst stopzette!). Klik hier voor het artikel uit het vakblad Bomen. 

 

In november van dit jaar kregen we dan de aankondiging op de gemeentelijke website van de voorziene snoeiwerken. Intussen kregen we van de gemeentediensten ook een detail van de voorziene werken. We waren positief verrast dat in vele straten de snoeivorm 'kandelaren' en 'kroonreductie' werd vervangen door 'onderhoudssnoei', dit blijkbaar na overleg met alle betrokkenen. Maar helaas niet op alle locaties. Wij steken met plezier de pluim op onze Groene hoed dat het bestuur tot het inzicht komt dat ze volgens de huidige wetenschappelijke kennis moet snoeien. 

 

Tot slot: de visie van dit bestuur over openbaar groen ligt bij Groen Maldegem uiterst moeilijk. Wij vinden niet dat het openbaar groen moet ingezet worden als huisstijl en zo Maldegem als merk op de kaart te zetten en beter (!) te zijn dan de andere gemeenten. Wij denken eerder in termen van klimaatrobuust groen, mooie natuurlijke bomen, gezonde bomen die kansen krijgen om oud te worden, grote diversiteit in plaats van onrealistische en monotone uniformiteit.