Hof ter Ede - verandert de kern van Maldegem

14 Oktober 2018

Hof ter Ede - verandert de kern van Maldegem

foto: binnenkort prachtig wonen en fietsen aan de Ede  

Kernverdichting

Allicht een van de grootste realisaties was de effectieve stop aan de vroegere plannen voor Hof ter Ede die 290 extra auto's naar de kern van Maldegem en via de markt zou halen, voor vooral dure appartementen.

 

Dankzij Groen Maldegem is de toegang voor auto's niet langer voorzien via de markt en is het aantal ook teruggebracht tot 170. De markt kan op termijn autovrij worden. De woonzone tussen Markt, Bogaardestraat, Weggevoerdenlaan en de Ede dienen om de kern van Maldegem te verdichten, en de open ruimte rond die kern wordt gevrijwaard als groene long.

 

Een verdichte kern in centrum Maldegem met minder autoverkeer en omringd door open groene ruimte

Het RUP beoogt kernversterking: een bloeiende school, veel werkgelegenheid, een sterk handelsapparaat, genoeg ruimte om te ademen, verstandige toekomstgerichte mobiliteit en een mooi centrum.

 

Groen volgt het RUP Hof Ter Ede waakzaam op in de gemeenteraad vanuit de oppositie. Wij waken erover dat de plannen die voorlagen in de vorige bestuursperiode ook in diezelfde geest uitgevoerd worden.