Lijstje...

14 Oktober 2018

Lijstje...

foto: snelheidsmeting en smiley-bord sensibiliseert automobilisten op de Mevrouw Courtmanslaan ter hoogte van de KUMA  

Een onvolledig lijstje van realisaties waar Groen in het vorige bestuur voor zorgde

 • De begraafplaatsen Maldegem, Adegem en Kleit hebben een serene parkachtige inrichting gekregen, waarbij o.m. graspaden zijn aangelegd, coniferen zijn vervangen door inheemse bomen, en de inrichting algemeen groener is gemaakt
 • In de winter wordt gestrooid met een nieuwe vrachtwagen en traktor met een mengsel van water en zout, die tot 3 keer minder zout strooit en een stuk milieuvriendelijker werkt
 • Er is een 2de compostpaviljoen voor Maldegem-centrum opgetrokken naast de KUMA
 • Het MOP-team (Maldegem Ontzettend Proper) werd ingezet om drie verwaarloosde kerkwegels opnieuw toegankelijk te maken voor fietser en wandelaar.
 • Er is een begin gemaakt van energiescans voor prioritaire doelgroepen. Een klimaatteam is opgericht met als doel 20% minder energie en minder CO2 tegen 2020.
 • Toen er boven Noord-Maldegem een nieuwe hoogspanningslijn van 380 kV (project Stevin) kwam, is er  - samen met het actieve buurtcomité - voor gezorgd dat de oude hoogspanningslijn van 150 kV ondergronds werd gebracht en dat de hinder door magnetische straling beperkt werd tot 13 woningen
 • Na lange oppositiedruk van Groen Maldegem, zijn we nu zelf begonnen met de realisatie van de bufferzone aan het industrieterrein Adegem
 • Er is een schoolfonds opgericht voor onbetaalde schoolfacturen, met schoolcheques als structurele tussenkomst voor mensen met laag inkomen, en een protocol om te komen tot meer kostenbewuste scholen
 • Maldegem belegt zijn tijdelijke overschotten in ethische beleggingen, concreet in spaarproducten van Triodos
 • Er zijn groendaken ingericht op dak KUMA en K-ba
 • Gemeentelijke mobiliteit: Groenen geven het voorbeeld, aankoop elektrische fietsen, elektrische auto en autodelen
 • De gemeente verplicht in de K-ba fuifzaal de verkoop van sinaasappelsap van de Wereldwinkel en appelsap bio korte keten, en legt op dat water goedkoop of zelfs gratis moet worden aangeboden.
 • Sinds 2015 wordt de bestaande straatverlichting systematisch door led-verlichting vervangen
 • Dorpskernvernieuwing Dekenij en omgeving Sint-Barbarakerk
 • Verkeersremmende infrastructuur in Adegem
 • Betere fietsinfrastructuur in Verbranden Bos
 • Minder wateroverlast in Heulendonk door wadi's
 • Basisschool Kruipuit 'gek op groen', er is nu ook een weide aangekocht achter de school die zal gebruikt en ingericht worden voor natuureducatieve doeleinden
 • Op de OCMW-vergadering van 22 mei 2018 gaat de voltallige raad akkoord met het voorstel tot de oprichting van de woonzorgzone Maldegem
 • Sensibiliseren automobilisten in schoolomgeving door snelheidsmetingen-smiley verkeersborden