Sociaal Beleid

14 Oktober 2018

Sociaal Beleid

foto: In Adegem kwam binnen het concept 'senioren onder de toren' een tweede Pastorijgebouw. Het gebouw telt 12 assistentiewoningen in een unieke vorm van samenwonen en zorgverlening, waar heel Vlaanderen komt naar kijken.  

De afgelopen bestuursperiode heeft Groen sterk zijn stempel gedrukt op het Maldegemse sociale beleid. Onder het Groene OCMW-voorziterschap werd tevens een punt gemaakt van samenwerking met alle politieke partijen, meerderheid én minderheid. Groen vindt een breed gedragen sociaal beleid belangrijk. Maldegem kan immers met het lokale sociaal beleid stilaan een toonbeeld zijn voor heel Vlaanderen.

  • Het armoedebeleid werd versterkt met het verhogen van de aanvullende steun voor mensen in armoede met 75 000 euro extra op jaarbasis via twee nieuwe steunreglementen, met name “zorgeloze kindertijd” (gericht op kinderen en school) en “aanvullende steun” (waarbij de OCMW-cliënten meer steun krijgen om zo dichter bij de Europese armoedegrens te komen met hun leefloon). Dit laatste reglement is bovendien gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek “De Budgetstandaard”.
  • Met de scholen werd een samenwerkingsakkoord afgesloten waarbij het OCMW de scholen ondersteunde op voorwaarde dat deze een eigen armoedebeleid op school voerden.
  • Een tweede klemtoon lag op het seniorenbeleid. In Adegem kwam binnen het concept 'senioren onder de toren' een tweede Pastorijgebouw. Het gebouw telt 12 assistentiewoningen in een unieke vorm van samenwonen en zorgverlening, waar heel Vlaanderen komt naar kijken.
  • Het Lokaal Dienstencentrum werd opgestart en groeide uit tot een sociaal centrum voor verenigingen en sociale activiteiten met duizenden bezoekers op jaarbasis. Het Sociaal Huis werd uitgebreid met een thuiszorgloket en het nodige personeel, zodat elke Maldegemnaar er terecht kan met zijn zorgvragen en vragen naar waar hij of zij recht op heeft.
  • Het Sociaal Huis heeft de voorbije jaren de taak opgenomen om elke 80-jarige een huisbezoek te brengen om de dienstverlening in Maldegem voor te stellen en om te polsen naar zorg- en andere vragen.
  • Het Huis van het Kind ging van start. Daarbij werd ook het project “huiswerkbegeleiding” voor kansarme gezinnen opgestart, in samenwerking met de scholen.
  • We zijn een warme gemeente en zijn onze verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers blijven nemen in solidariteit met onze wereld. Met opgespaarde subsidies van de overheid werden vier huizen op de Rijkswachtsite opgekocht voor de opvang van asielzoekers. Groen gaf concrete vorm aan een degelijk integratiebeleid. Binnen de OCMW-werking werd een maatschappelijk werkster vrijgesteld om allerhande projecten uit te bouwen met de scholen (workshops, tolkdiensten, …) en burgers (buddy-werking, praatgroepen, …) en met anderstaligen (vorming over onze cultuur en gewoontes, taallessen, …).
  • Het concept van Woonzorgzone is goedgekeurd tegen het einde van de bestuursperiode. Groen Maldegem kijkt met argusogen toe hoe het huidige bestuur de Woonzorgzone (al dan niet) uitwerkt in Maldegem.