Toegankelijkheid staat voorop

14 Oktober 2018

foto: het voetpad naar het kerkhof in Maldegem werd toegankelijker gemaakt  

Toegankelijkheid staat voor Groen voorop. In de afgelopen bestuursperiode zette Groen mee een actief beleid hierrond op.

Er kwam een steeds terugkerende sensibiliseringsactie “Red de Stoep” (met dank aan de geëngageerde vrijwilligers). Er is een stuurgroep toegankelijkheid, waarin mensen met verscheiden beperking advies geven aan het beleid. Deze vrijwilligersgroep deed de afgelopen zes jaar ook jaarlijks voorstellen om het openbaar domein en gebouwen  toegankelijker te maken. Het bestuur besteedde hieraan jaarlijks 25 000 euro. Voorbeelden te over: het voetpad aan de kerk in Adegem, drempelloze voetpaden in de seniorenwijk “Lazarusbron” en in Kleit, aangepaste bushalte aan de markt, voetpad aan het kerkhof in het Centrum, enz …

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie.

Maldegem sensibiliseerde de handelaars tot het verkrijgen van een toegankelijkheidslabel.

Maldegem werd door de Vlaamse organisatie “INTER” als pilootgemeente uitgekozen om een charter “Naar een toegankelijke gemeente” op te maken en om hiertoe een evaluatie-instrument te ontwikkelen voor geheel Vlaanderen. Voor het eerst werden alle betrokken gemeentelijke diensten samengebracht om na te denken hoe we in Maldegem de toegankelijkheid beter kunnen waarmaken, daar waar voorheen vooral de inclusie-ambtenaar dit proces moest trekken. Maldegem ondertekende dan ook het vermelde charter.